Signe Riisalo: perelepitus aitab lapsi säästa

Signe Riisalo
Copy
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. 
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto: Kaupo Kikkas

Tarkusepäevast on kättesaadav riiklik perelepitusteenus, mida osutatakse lahkuminevatele lastevanematele tasuta.

Eelkõige peaks lapsed kasvama turvalises keskkonnas ema ja isaga. Kui aga täiskasvanud partnerluse lõpetavad, jääb üle vaid loota, et nad säästavad lapsi elukorralduse muutusega seotud muredest.

Et seda lihtsustada ning vältida kohtusse pöördumist, ongi loodud perelepitusteenus. Selle tulemus on vanemluskokkulepe ehk dokument, mis kohustab vanemaid sõlmitud kokkulepetest kinni pidama. Lepituse protsessi kaasatakse ka lapsed – muidugi nende vanust eakohasel moel arvesse võttes –, et nendegi soovid oleksid nähtavad.

Teenus ise on Eestis olnud saadaval juba üsna pikka aega, kuid seda omavalitsuste või perede enda rahastusel. Nüüd hakkab seda osutama aga sotsiaalkindlustusamet, mis muudab selle kättesaadavaks ning sisult ühetaoliseks kõikjal Eestis.

Perelepituses ei taastata paarissuhet, vaid püütakse jõuda mõlemale vanemale sobivate lahendusteni, lähtudes esmajoones lapse huvidest. Lapse vajadus mõlema vanema järele ei lõpe ju ema-isa kooselu purunemise järel. Nii on fookus vanemate koostööl, mille käigus on võimalik kokku leppida lapsega suhtlemise õiguse ja alaealise lapse elatist puudutavates küsimustes.

Igal aastal pöördub seesuguste küsimuste lahendamiseks kohtusse ligi 4000 inimest, kuid perelepituse puhul saab seda teha kohtust väljaspool. Teenuse saamiseks võivad vanemad ise pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Lisaks suunab kohus esmajoones perelepitusse need vanemad, kes esitanud kohtule suhtluskorra avalduse. Juhul, kui kohtusse jõuab pere, kus on esinenud lähisuhtevägivalda, selgitab kohus perele võimalust lahendada vaidlus eriväljaõppe saanud perelepitaja abiga, kuid automaatselt neid peresid teenusele ei suunata.

Perelepitus näeb ette kas psühholoogia-, sotsiaaltöö- või õigusalase haridusega eriväljaõppe saanud praktiku läbi viidud sessioone.

Ideaalis võiks muidugi eesmärk olla peresuhete hoidmine ja enne sellest loobumist on samuti võimalik tuge saada nii nõustajatelt kui teraapiast. Kui aga soov lahku minna on lõplik, tuleb säästa lapsi. Perelepitus aitab näha olukorda ka läbi lapse silmade ning annab aimu, millise lapsepõlve eest laps täiskasvanuna teile tänulik on.

Tagasi üles