Ministeeriumi hinnangul pole streigis midagi ebanormaalset

Haridus- ja teadusministeeriumi hoone Tartus.

FOTO: Postimees / Scanpix

Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete osakonna konsultant Asso Ladva ütles ministeeriumi seisukohti kommenteerides sõnas Ladva, et streigis pole iseenesest midagi ebanormaalset. «Kõikidel on õigus oma meelsust välja näidata ning streik on üks võimalus.»

Tema sõnul on üks probleem, et õpetajate palkadeks mõeldud raha täies mahus õpetajateni ei jõua. «Aasta alguses koostasime ülevaate, kuidas on omavalitsused kasutanud pedagoogide palkadest eraldatud riigi raha. Ministeerium on seisukohal, et see peaks täies mahus jõudma õpetajateni.»

Näiteks Tallinna puhul on aga riik tema kinnitusel eraldanud tervelt 11% rohkem raha kui õpetajateni jõudis. Praeguses keerulises majanduslikus olukorras on taoline käitumine ministeeriumi konsultandi hinnangul taunimisväärne ja aitabki kaasa pingete tekkele.

Ladva sõnul näitavad rahvusvahelised uuringud, et Eesti kulutab oma eelarvest haridusele sama palju kui arenenud riigid.

«Eesti väärtustab õpetajat ning haridust ja pingutab selle nimel, et õpetajate palgad tõuseksid. Need on olnud madalamad kui nad võiksid olla just seepärast, et koolikorraldus ei ole tõhus ning haridusele ja õpetajate palkadele suunatud raha ei kulu kogu ulatuses selleks, milleks peaks kuluma. Töö nende kahe probleemi lahendamiseks käib.»

Ametnik lisas, et maakondade kaupa võttes on õpetajate keskmine palk kõrgem kui maakonna keskmine. Vaid Harjumaal, Tartus ja teistes suuremates linnades jääb õpetajate keskmine palk üldisest keskmisest allapoole.

Rääkides võimalikest ohtudest, mis streigiga kaasneda võivad, ütles Ladva, et kõige olulisem on laste turvalisus. «Lapsed ei tohi streigi pärast kannatada. See on ministeeriumi esmane sõnum. Koolimajad võiksid streigipäevadel olla õpilastele avatud ning neile organiseeritakse tegevusi. Näiteks kõikide ministeeriumi hallatavate riigikoolide uksed on avatud.»

Ametnik rõhutas, et kõik haridusasutuste juhid ja omanikud peavad hea seisma selle eest, et õpilased, lastevanemad oleksid töökorraldusest informeeritud ning streigipäevade jooksul ei juhtuks lastega midagi halba.

Tagasi üles