T, 4.10.2022

Turvalisuse tagajate palk kerkib

Lõuna-Eesti Postimees
Turvalisuse tagajate palk kerkib
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Päästjate minimaalne palk tõuseb 1620 euroni.
Päästjate minimaalne palk tõuseb 1620 euroni. Foto: Taavi Sepp

Siseministeeriumi valitsemisala palgafond kasvab 2023. aastal üle 20 protsendi ehk enam kui 50 miljonit eurot, mis võimaldab tõsta päästjate minimaalse palga 1620 euroni, politseinike minimaalse palga 1849 euroni ning päästekorraldaja palga 1631 euroni.

Ka sisekaitseakadeemia palgafond tõuseb oluliselt ja õpetajatele on võimalik tagada 25-protsendiline palgakasv samamoodi nagu mujal haridusvaldkonnas.

Siseminister Lauri Läänemets täpsustas, et tõusevad ka kontori- ja tagalatöötajate palgad. «Kogu siseturvalisuse valdkond saab sellest palgakasvust osa. Näiteks päästeameti palgafond kasvab 2023. aastal 30 protsenti ja häirekeskusel 22 protsenti,» lisas minister.

Tema sõnul otsustab täpsema palgafondi jagunemise asutuste sees iga asutuse juht. «Asutuste juhid teavad kõige paremini, kust king rohkem pitsitab ning nad saavad oma inimeste ja kõigi meie turvalisuse huvides kõige õigemad otsused langetada. Küll aga leian, et kriitilise tähtsusega on alustavate teenistujate töötasu tõstmine, mistõttu olen asutuste juhtidele andnud minimaalsete palkade tõstmise suunised,» rõhutas Läänemets.

«Tõsi, meie suur eesmärk on saavutada see, et nii politseinike kui ka päästjate minimaalne palk võrduks 1,2-kordse Eesti keskmise palgaga ning seda me praegu veel ei saavutanud. Siiski on ka praegune palgatõus oluline samm õiges suunas, mis aitab tagada meie kaitsjate ja nende perede majanduslikku kindlustunnet ja heaolu.»

Lisaks saab olulise rahasüsti siseturvalisuse väljaõpe. Kokku 6 miljonit eurot eraldatakse järgmisel aastal vabatahtlike kaasamisse, riigikaitsesse ning kogukondade ja vabaühenduste toetamisse. «Ukraina sõda ning teised inim- ja loodustekkelised kriisid mujal on näidanud, kuivõrd oluline on kaasatus, väljaõpe ja valmisolek kodanike ja kogukondade tasandil. See on lahutamatu osa riigi julgeolekust, millesse tuleks pidevalt ja süsteemselt investeerida,» rõhutab Läänemets.

Rändemenetluse ja dokumenditaotlemise tõhustamiseks eraldatakse 2023. aastal 3 miljonit eurot lisaraha. Samuti taastatakse projekti «Kodud tuleohutuks» rahastus mahus miljon eurot aastas.

Märksõnad
Tagasi üles