Oktoobris algav suurulukite jahihooaeg võib ajada loomad teele

LEPM
Copy
Põder.
Põder. Foto: Piret Eensoo

Sügise saabumisel alustavad jahimehed peamise jahihooajaga, suurulukitele peetavate ühisjahtidega. See ajab metsloomad liikvele ning nad võivad sattuda tavapärasest rohkem maanteedele.

Sügisesel jahihooajal tasub olla liikluses kindlasti ettevaatlikum, sest teedel võib ekselda tavapärasest rohkem ulukeid. „Ühisjahid toimuvad enamasti nädalavahetustel,“ tõdes Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ja tõi välja, et iseäranis tuleks arvestada teele sattuda võivate loomadega hämaral ajal ja valida ohutu sõidukiirus.

Jahti peetakse selleks, et ulukite arvukus tasakaalus hoida. Lähtuvalt Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruandest soovitatakse Eestis küttida 4800 põtra, et vältida metsakahjustuste suurenemist. Maakondade jahindusnõukogud on seni kokku leppinud vähemalt 4451 põdra küttimise, täpne küttimismaht pole veel selgunud Järva maakonnas.

Põdra küttimismaht maakonniti 2022. aasta jahihooajal:

Harjumaa 460

Hiiumaa 90

Ida-Virumaa 330

Jõgevamaa 210

Järvamaa – kokkulepet seni veel pole

Läänemaa 340

Lääne-Virumaa 307

Põlvamaa 215

Pärnumaa 601

Raplamaa 370

Saaremaa 246

Tartumaa 251

Valgamaa 280

Viljandimaa 505

Võrumaa 246

EESTIS KOKKU (v.a Järvamaa): 4451 põtra

Keskkonnaamet paneb jahimeestele südamele, et nad peaksid kinni jahipidamise nõuetest ning kontrolliksid üle oma jahivarustuse. Kui jahipidamisõigust tõendavate dokumentide ja tasudega on kõik korras, sujuvad Keskkonnaameti jahikontrollid kiiresti. Jahirelvaga jahti pidades ei tohi kunagi unustada ka ohutust jahirelva käsitsemisel ning hoidmisel.

Tagasi üles