L, 1.04.2023

FOTOD ⟩ Kanepi vald tunnustas haridustöötajaid

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Kanepi vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kanepi seltsimajas peetud tunnustusüritusel valla haridustöötajaid.

Kuues kategoorias oli kokku 21 kandidaati. Maakondlikule konkursile «Eestimaa õpib ja tänab 2022» esitati Kanepi valla haridusasutustest kaheksa nominenti, kellest üks pärjati laureaadiks.

Tunnustuse pälvisid:

Aasta elutöö preemia – Sirje Tamm (Krootuse põhikool)

Sirje Tamm on õpetaja ja treenerina töötanud pool sajandit. 1973. aastal, peale ülikooli lõpetamist, alustas ta treenerina VSÜ Kalev Tartu laste spordikooli sõudetreenerina. Aastatel 1977-1984 töötas ta Kaarepere 8-kl. kooli kehalise kasvatuse ja vene keele õpetajana ning 1984. aasta 1. septembrist kuni tänavu 22. juunini oli ta Krootuse põhikooli kehalise kasvatuse ja vene keele õpetaja.

Sirje Tamm on aastaid tulemuslikult, kohusetundlikult ja südamega tööd teinud. Kehalise kasvatuse õpetajana nägi ta palju vaeva, et motiveerida õpilasi rohkem arendama oma füüsilisi võimeid ja elama tervislikult. Ta osales õpilastega paljudel spordivõistlustel. Tema õpilased on edukalt esindanud kooli nii maakonna kui ka vabariiklikel võistlustel ja saavutanud arvukalt auhinnalisi kohti.

Vabariiklikul algklasside teatevõistlusel «Tähelepanu, start!» on Sirje Tamme õpilased tulnud neljal korral esikolmikusse, kahel korral esikohale. Ta tegeles õpilastega väljaspool tunde, korraldas ülekoolilisi sportlikke üritusi: spordipäevad, vastlapäevad, tervisepäevad, Karaski-Krootuse jooks, kooli rammumehe võistlused jne. Tänaseni toimub iga-aastaselt traditsiooniline Karaski-Krootuse jooks, mille algatas Sirje Tamm 1987. aastal.

Ta osales aktiivselt koolielu edendamisel, oli kooli hoolekogu ja tervisenõukogu liige, avaldas alati arvamust ja pakkus välja võimalikke lahendusvariante probleemidele. Samuti osales aktiivselt kehalise kasvatuse ja vene keele ainesektsioonide töös.

Vabariiklik koolispordi liit on tunnistanud Sirje Tamme parimaks õpetajaks põhikoolides sporditöö edendamisel, talle on omistatud vanemõpetaja ametijärk ja Põlvamaa aasta õpetaja tiitel. Teda on korduvalt tunnustatud riiklikult ja maakondlikult.

Aasta lasteaiaõpetaja – Ly Pähn (Kanepi lasteaed)

Kanepi lasteaias on Ly Pähn oma teadmisi ja oskusi jaganud juba üle 39 aasta. Ta on ettevõtlik, koostööaldis, loominguline, vastutustundlik ja õppimisvõimeline õpetaja.

Teda hindavad kõrgelt kolleegid, aga mis veelgi olulisem, kõrgelt hindavad teda ka lapsevanemad, kes esitasid ta «Eestimaa õpib ja tänab» raames Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja 2022 kandidaadiks. Ta on olnud ka mitmeid kordi praktikajuhendajaks nii lasteaiaõpetaja erialal, lapsehoidja, õpetaja assistendi kui ka meditsiini valdkonna tudengitele.

2021. aastal osalesid Naksitrallide ja Noblu rühma lapsed KIK-i keskkonnaprogrammis «Kalapäev-õpime ja kokkame». Oma rühma lastega võttis Ly Pähn osa Eesti ajaloomuuseumi kollaažikonkursist «Elu koera nahas», kus üks lastest saavutas mitmesaja töö hulgas II koha.

Auhinnalise koha saavutas tema rühma laps ka Põlvamaa tervist edendavate haridusasutuste võrgustiku korraldatud joonistusvõistlusel «UNI». Viis tema rühma last osalesid rahvusvahelises kalade joonistusvõistluses «Fish Art Contest».

Aasta õpetaja – Merike Luts (Kanepi gümnaasium)

Merike Luts on töötanud aastaid eduka inglise ja saksa keele õpetajana. Sellest on andnud tunnistust õpilaste head tulemused inglise keele riigieksamitel ja maakondlikel võõrkeele olümpiaadidel.

Ta on teinud aktiivset projektitööd, mille raames on paljud õpilased saanud rahvusvahelise õppimise kogemuse. Tänu tema entusiasmile rahvusvahelistes projektides osalemisel on mitteformaalne haridus täna Kanepi gümnaasiumis formaalhariduse üheks kindlaks osaks, laiendades õpilaste ja projektis osalenud õpetajate silmaringi, oskust hakkama saada erinevates situatsioonides ja keskkondades.

Kanepi gümnaasiumi õpilaste inglise keele oskus ja selle kasutamisjulgus on märgatavalt kasvanud tänu osalemisele nendes projektides. Viimastel aastatel on Merike Luts tõestanud ennast eduka ja uuendusmeelse õppejuhina. Kolleegidele ja õpilastele on tema aktiivsus erinevates eluvaldkondades ning rahva- ja linetantsus jätkuvalt eeskujuks.

Aasta noor õpetaja – Mirjam Nurmla (Kanepi gümnaasium)

Mirjam Nurmla on väga pühendunud õpetaja. Tal on lisaks oma kutsealastele oskustele õpetajana ka äärmiselt lai silmaring. Need omadused toetavad väga palju tööd õpetajana. Ta on alati abivalmis, vastutulelik ja alati olemas õpilastele, lastevanematele ja kolleegidele. Noore, alustava õpetajana on Mirjam Nurmla alati nõus osalema täiendkoolitustel ja viima praktikasse iga uue omandatud metoodika. Süsteemse inimesena ja uuendusmeelse õpetajana on tema tunnid huvitavad, põhjalikult ettevalmistatud ja tagasisidestatud.

Ta on hinnatud loov- ja uurimistööde juhendaja ja retsensent ning korrektne seadusmuudatuste sisseviija dokumentatsiooni. Loodushuvilisena, floristina ja endise riigiametnikuna on tema lisandväärtus organisatsiooni arengus hindamatu.

Aasta hariduse sõber – Tarmo Haljak

Noorkotkaste ja kodutütarde Kõlleste rühma juhendajana on Tarmo Haljak aastaid toetanud laste- ja noorte mitteformaalset ja isamaalist haridust. Isamaalise hariduse programmi toel on ta Kanepi valla noorte heaks 2021. aastal 3000 euro ja 2022. aastal 2500 euro eest korraldanud enam kui neli õppelaagrit, kus noored on omandanud oskusi orienteerumises, toiduvalmistamises, osavuses, puutöös, matkatarkustes, esmaabis, juhtimises, laskmises, looduse tundmises jpm.

Tarmo Haljak on välja ehitanud oma talu maadele välilaagri noortele. Ta on ehitanud Krootuse põhikooli lasketiiru ning pakkunud laskespordiga tutvumise võimalust kõigile valla noortele. Ta ei ütle kunagi ära abist, kui teda kutsuda perepäevadele, õpihuvilaagritesse või teiste rühmade laagritesse töötubasid läbi viima.

Aasta hariduse tegu – «Rahvusvahelised projektid Kanepi gümnaasiumis» 4 projekti, eestvedajad Merike Luts ja Kristel Uiboupin

Kanepi gümnaasiumis jõudsid 2021/2022 õppeaastal lõpule 4 Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö projekti. Projektide tegevused olid plaanitud kahele aastale, kuid COVIDi tõttu lükkus õppimistegevus välismaal edasi ning koondus lõpuks viimasesse aastasse. Õpilased koostasid projektide raames esitlusi, uurisid projektiteemasid, kirjutasid aruandeid, tegid seinalehti, kasutasid IT vahendeid, esinesid kaasõpilastele.

Kõigis neljas projektis kokku osales otseselt 10 õpetajat ja 25 9.-12. klassi õpilast, vastuvõtuga Kanepis olid seotud ligi 20 õpetajat ning 40 9.-12. klasside õpilast. Kaudselt mõjutasid projektid kogu koolipere, jõudes ainetundidesse, vabaaja tegevustess ja kodudesse.

Maakondliku tunnustuse pälvinud ja märkimisväärsete tulemuste eest oma töös vääris tunnustamist Janeli Valdmets, kes pärjati Põlvamaa aasta tugispetsialisti laureaadiks.

Esitatud nominendid:

Aasta õpetaja:

Anne Uibo

Merike Tamm

Tiina Konks

Aasta noor õpetaja:

Annabel Huik

Kätlin Korjus

Mirjam Nikolai

Veronika Madalvee

Aasta lasteaiaõpetaja:

Kairit Kolpakov

Aasta hariduse sõber:

Aime Timofejeva

Kadri Kiho

Kaire Pukk

Kaisa Potter

Kristi Kähr

Mirjam Nurmla

Virve Leosk

Ülle Maran

Aasta hariduse tegu:

Kanepi gümnaasiumi kevadball

I kooliastme teadusfestival Kanepi gümnaasiumis

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles