P, 29.01.2023

Hindelised lõpueksamid tulevad taas

Lõuna-Eesti Postimees
Hindelised lõpueksamid tulevad taas
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Põhikooli lõpetajaid ootavad kevadel ilmselt tavapärastel tingimustel toimuvad lõpueksamid.
Põhikooli lõpetajaid ootavad kevadel ilmselt tavapärastel tingimustel toimuvad lõpueksamid. Foto: Urmas Luik

Praeguste plaanide kohaselt toimub sel õppeaastal põhikooli lõpetamine koroonaviiruse-eelsel ajal kehtinud tingimustel. Nii on kooli lõpetamiseks vaja, et õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, tehtud on loovtöö ning kõik lõpueksamid sooritatud vähemalt hindele kolm.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et eksamid on õppeprotsessi loomulik osa ja nende sooritamine aitab õpilasel omandada nii enesedistsipliini kui keskendumise kogemusi. Muidugi tingimusel, kui kooli lõpetamine eksamitulemustest sõltub. «Enese kokkuvõtmise oskus on eluks vajalik ja seega kasulik õpilasele, andes võimaluse õpitut kinnistada. Ka annab eksam infot õppetasemest meie koolides.»

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhi Ülle Matsini sõnul olid möödunud kahel õppeaastal põhikooli lõpetamise tingimused muudetud, sest õpilased pidid koroonaviiruse tõttu palju kaugõppel olema. «Kui ka sel aastal tabab meid koroonaviiruse tõttu pikaajaline distantsõpe, pöördume tingimuste muutmise juurde tagasi.»

Kahel möödunud õppeaastal seoti koroonaviiruse leviku tõttu lõpueksamite tulemused lahti kooli lõpetamise tingimustest. Eksamid olid küll kohustuslikud, kuid hindeid ei pandud, vaid tulemus esitati protsendipunktides.

Esimesel koroonaviiruse kevadel ehk 2020. aastal jäeti põhikooli lõpueksamid ära, sest õppeaasta teisel poolel kehtis riigis eriolukord ning kõik haridusasutused olid pikalt kaugõppel.

Põhikooli lõpetajad peavad tegema kohustusliku eksami eesti keeles või aines eesti keel teise keelena ning matemaatikas. Eesti keele eksam toimub 2. juunil. B1-tasemega ühitatud eesti keel teise keelena eksam toimub kahes osas, millest kirjalik osa tuleb teha 26. mail ning suuline 29.–30. mail. Matemaatika põhikooli lõpueksam on 7. juunil

Teha tuleb ka valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või võõrkeeles: inglise, prantsuse, saksa või vene keeles. Valikeksam on 12. juunil, eksamiaine tuleb otsustada 1. veebruariks.

Põhikooli lõpueksamid on kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Märksõnad
Tagasi üles