T, 6.12.2022

Kõige rohkem kõneldakse murdekeelt Võrumaal

Lõuna-Eesti Postimees
Kõige rohkem kõneldakse murdekeelt Võrumaal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Võru linna värav.
Võru linna värav. Foto: Arved Breidaks

Eesti rahvaloenduse andmete järgi on suurim murdekeele kõnelejate osakaal elanikest Võru- ja Põlvamaal, kus selle kasutajate hulk on rohkem kui pool elanikkonnast.

Võrumaal saab murdekeelega hakkama 74 protsenti maakonna elanikest. Põlva maakonnas on vastav näitaja 60 protsenti, Saaremaal 42 ning Valgamaal 37 protsenti.

Mõnda murdekeelt räägib Eestis hinnanguliselt 17 protsenti eesti keelt emakeelena kõnelevast rahvastikust. Seda on 2 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel loendusel, teatas statistikaaamet.

Kõige rohkem on murdekeele oskajate osakaal suurenenud Hiiu ja Saare maakonnas, vähenenud pole see aga üheski maakonnas. Kümnendik murdekeele valdajaist oskab rohkem kui ühte murdekeelt.

Võru keelt oskab iga neljas

Kogu Eestit vaadates paistab silma Võru murderühm, mille murrakuid räägib 11 protsenti eesti emakeelega rahvastikust. Sellesse murderühma kuulub ka Setu murrak, mida oskab 3 protsenti rahvastikust.

Veel tõuseb esile saarte murre, mida räägib 4 protsenti, ning Tartu ja Mulgi murre, millest mõlemat räägib 2 protsenti rahvastikust. Ülejäänud murderühmadesse kuuluvate murrakute oskajate osakaal jääb alla 1 protsendi.

Kõige suurema murdekeeli kõnelevate inimeste osakaaluga piirkond on Lõuna-Eesti, kus on levinuim Võru murre, mida oskab iga neljas (25 protsenti). Tartu murret oskab 4 protsenti ja Mulgi murret 3 protsenti Lõuna-Eestis elavatest inimestest.

Võru murre on levinuim murre ka Põhja-Eestis (6%) ja Kesk-Eestis (4%) elavate inimeste seas. Lääne-Eestis on levinuim saarte murre, mida räägib 14 protsenti sealsest eesti emakeelega rahvastikust.

Ootuspäraselt on eesti emakeelega inimeste hulgas suhteliselt kõige rohkem murdekeele kõnelejaid vanemate inimeste seas. 65-aastastest ja vanematest ning 50–64-aastastest ligikaudu neljandik räägib murdekeelt (vastavalt 26% ja 25%). 30–49-aastaste seas on murdekeele rääkijaid 18%, 15–29-aastaste hulgas 11% ning noorimas vanuserühmas 3%.

Murrete oskuse kohta koguti infot rahva ja eluruumide loendusel, mis toimus 2021. aasta lõpust kuni 2022. aasta alguseni.

Murdekeele kõnelejate osakaal elanikest

Võrumaa 74%

Põlvamaa 60%

Saaremaa 42%

Valgamaa 37%

Hiiumaa 32%

Tartumaa 22%

Viljandimaa 15%

Harjumaa 11%

Pärnu 9%

Jõgeva 9%

Rapla 9%

Järvamaa 9%

Ida-Viru 8%

Läänemaa 7%

Lääne-Virumaa 6%.

Allikas: statistikaamet

Märksõnad
Tagasi üles