Sooduspensionid kaovad järk-järgult ajalukku

BNS
Copy
Foto: Mihkel Maripuu

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduseelnõu, millega lõpetatakse sooduspensionite maksmise 2070. aastaks.

«Praegu võib mõnel kutsealal hakata saama pensioni juba 40. eluaastates ja samal ajal edasi töötada. Nii võtab osa inimesi pensionisüsteemist välja rohkem kui teised pensionärid, samas kui 20-protsendiline pensionikindlustuse makse on kõigile võrdne. Kui sooduspensionitest loobuda, saaks kõigile vanaduspensionäridele maksta aastas 140 eurot rohkem pensioni,» selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Soodustingimustel vanaduspensionite seadus ja väljateenitud aastate pensionite seadus lubavad jääda pensionile viis või kümme aastat enne üldist pensioniiga, mõne kutseala puhul ka vanusenõudeta, kui on täitunud pensioni määramiseks vajalik staaž. Viimasel juhul võib jääda pensionile ka nooremalt kui 40 aastat. Praegused seadusemuudatused ei puuduta inimesi, kes juba saavad sooduspensioni.

Lühema nõutud tööperioodi ehk 10–12,5 aasta korral saab staaži koguda 2030. aasta lõpuni, pikema ehk 15–25 aasta korral 2036. aasta lõpuni. Põlevkivisektoris on aga võimalik staaži koguda 2049. aasta lõpuni.

Sooduspensione määratakse ja makstakse välja ka pärast 2030. ja 2036. aastat. Seega võib tulevikus sooduspensionile tekkida õigus ka näiteks praegu 20-aastasel sooduspensioni erialal töötaval inimesel, kel tänaseks kogutud nelja-aastane soodusstaaž, kui ta kogub 2030. või 2036. aasta lõpuks sooduspensioniks vajamineva ülejäänud staaži kokku.

Sotsiaalministeeriumi andmetel läheb väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensionile igal aastal 300–400 inimest ja soodustingimustel vanaduspensionile 800–1000. Kuna paljudel on olnud õigus väljateenitud aastate pensionile vanusenõudeta, jäi 2020. aastal 26 protsenti väljateenitud aastate pensionäridest pensionile kuni 45-aastasena ning 65 protsenti kuni 50-aastasena.

Mõlemad sooduspensioni liigid on säilinud nõukogude ajast. Praegune ühetaolise sotsiaalmaksu maksmine ning selle arvelt soodus- või väljateenitud aastate pensioni maksmine põhjustab ebavõrdsust, mida on välja toonud ka Euroopa Komisjon.

Väljateenitud aastate pensioni saajatest 86 protsenti käis 2020. aastal tööl. Seejuures oli täiendav kulu sooduspensionite maksmiseks 2021. aastal 43,5 miljonit eurot.

Kava kohaselt jõustub seadus 1. jaanuarist 2024.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles