Selgusid Anne Vabarna nimelise preemia saajad

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Vallasisese preemia saab õpetaja ja keeletoimetaja Silvi Palm.
Vallasisese preemia saab õpetaja ja keeletoimetaja Silvi Palm. Foto: Rein Järvelill/Setomaa Vallavalitsus

Setomaa vallavalitsus kinnitas Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia komisjoni ettepanekul tänavused omakultuuripreemia saajad.

Vallasisese preemia saab Silvi Palm ja vallavälised preemiad Leida Heliste ning Arvis Kiristaja. Tunnustatuid tänatakse valla tänukirja ning 500-eurose preemiaga. Need antakse laureaatidele üle 19. detsembril Anne Vabarna omakultuuriõhtul Värskas.

Silvi Palm saab tunnustuse setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamise eest. Ta on Meremäe kooli eesti keele õpetaja ja Setomaa ajalehe keeletoimetaja. Oma töös toimetajana on ta põhjalik ja pälvinud kõigi koostööpartnerite heakskiidu. Ühelt poolt jälgib Palm alati autori kirjutatud kodukandikeelt, teisalt lähtub grammatikareeglitest. Ta ei piirdu ainult lauseehituse ja kirjavahemärkide parandamisega, vaid kontrollib eri allikatest fakte, tsitaate ja aastaarve.

Palm on viimaste aastate jooksul toimetanud terve riiulitäie raamatuid. Enamik setokeelseid ja -meelseid raamatuid ning trükiseid on tema toimetatud. Palju kiitust on saanud Värska lasteaia õpetajatele ja lastevanematele läbi viidud seto keele kursus, mida ta juhendas. See õppus on aidanud mitu inimest seto keeles julgemalt kirjutama ja rääkima. Viimatised suuremad tööd on olnud Seto rahvarõivaraamatu ja Isa Jevgenist kirjutatud raamatu toimetamine.

Leelotajate eeskuju

Leida Heliste saab vallavälise tunnustuse seto leelo laulutraditsiooni ja traditsioonilise käsitöö hoidmise, järjepideva tutvustamise ning edasiandmise eest. Heliste on sündinud Miikse külas Setomaa vallas. 2021. aastal ilmus plaat tema lauludega «Leeloga läbi elo».

Ta alustas laulmisega 15-aastase koolitüdrukuna Meremäe kooli leelorühmas. Ta on laulnud Tallinna lauluparkides Sõsarõ’, Siidisõsarõ’, Sorreseto’ ja nüüd oma kooris Leelokandja’. Leelotajatele on ta suur eeskuju. Heliste on ka mitmekordne Seto Kuningriigi leevä-, sõira- ja piiraguküdsäjä, ollõ- ja veinitegijä.

Tänavu loodi Heliste algatusel käsitöönäitus «Jalaja Nasta seto käsitüü». Näitus oli avatud Obinitsa galeriis Hal’as Kunn ning on edaspidi avatud vabaõhumuuseumis Vanatalo laudahoones. Näitusel on Leida ema Anastassia Jallai telgedel kootud tekstiilid.

Kohanimede uurija

Arvis Kiristaja tunnistati preemia vääriliseks pikaaegse ja järjepideva töö eest Setomaa ajaloo ja kohanimede uurimisel ning selle kirjaliku talletamise eest. Tema koostamisel ja toimetamisel ilmus tänavu raamat «Setumaa kogumik 8». Kiristaja on aastaid teinud Setomaal arheoloogia- ja kohanimealaseid välitöid – seda nii Eesti kui ka Venemaa territooriumil.

Veel sel aastal ilmuvasse Setomaa rahvariideraamatusse on ta kirjutanud pika sissejuhatava teksti pealkirjaga «Setodest ja Setomaast». Omades laialdasi teadmisi ajaloost, on ta alati nõus seda huvilistele jagama. Nii on ta pidanud ettekandeid Obinitsa küla kirjaliku esmamainimise juubeliüritusel ja kõneles lektorina Seto instituudi korraldataval bussiekskursioonil «Ülikuul rattil» nii sel aastal kui ka kõigil varasemal seitsmel aastal.

Anne Vabarna omakultuuripreemiat antakse välja kord aastas, alates 1995. aastast, kui seda hakkas välja andma Värska vald. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Nominatsioone on kaks: vallasisene ja vallaväline preemia. Väljaandmist toetab kultuuriministeerium.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles