Rõuge vald lõpetab kahe rahvamaja ja nelja raamatukogu tegevuse

LEPM
Copy
Varstu Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse.
Varstu Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse. Foto: Rõuge vald

Rõuge vallavalitsus plaanib ümberkorralduste käigus lõpetada Varstu kultuurikeskuse ja Ruusmäe rahvamaja tegevuse. Samuti lõpetavad tegevuse Kuutsi, Luutsniku, Ruusmäe ja Sänna raamatukogud.

Rõuge vallavalitsus on ette valmistanud eelnõud, mille kohaselt korraldatakse pärast volikogult heakskiidu saamist käesoleva aasta esimesel poolel ümber valla rahvamajade ja raamatukogude teenused.

Kava järgi jääb pärast ümberkorraldusi praeguse 15 asutuse – 10 raamatukogu ja 5 rahvamaja – asemel kaks: Rõuge Valla Rahvamaja neljas tegutsemiskohas ning Rõuge Valla Raamatukogu seitsme teeninduspunktiga.

Alates 2024. aastast loodetakse valla mittetulundustegevuse toetuse korda täiustada selliselt, et kord aitaks kogukondadel alustada oma paikkonnale vajalike teenuste disainimist ja pakkumist kogukonnateenustena, olgu selleks siis isetoimeline raamatukogu, huviringide kooskäimine või muu seesugune.

Vallavalitsus usub, et uut moodi edasi liikudes on võimalik teenuseid mitmekesistada ja parendada, kuigi muutused tunduvad esialgu suured ja võivad kaasa tuua erinevaid emotsioone. Ükski teenus ühestki piirkonnast päriselt ära ei kao, kuid need teisenevad.

Näiteks kui piirkonna raamatukogu suletakse, siis asendub see lugejate jaoks nõudeteenusega - raamatukogust pakitakse sobiv kogu peale ning sõidetakse kohta, kus teenust vajatakse; huvitegevusega tuleb ehk tegeleda mujal kui varasemalt harjutud – kasulikku pinda on vallal küll, aga tuleb koomale võtta.

Möödunud sügisel vastu võetud Rõuge valla arengukavas on ühe eesmärgina kirjas, et valla kultuuripiirkonnad on isetoimelised, kättesaadavad ja ühtses infoväljas; arengukava tegevuskava näeb ette ühendatud rahvamaja moodustamise. Uue asutuse nimeks saab Rõuge Valla Rahvamaja.

Kavandatud muudatuse järel liidetakse alates käesoleva aasta 1. aprillist praegused Haanja rahvamaja, Misso rahvamaja, Mõniste rahvamaja ja Rõuge rahvamaja. Varstu Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse, Ruusmäe rahvamaja ruumid jäetakse sihtasutuse Rõuge valla turism kasutusse.

Ühendatud asutust juhib juhataja, kelle alluvuses on neljas rahvamajas kokku kaheksa meeskonnaliiget: üks tehnika- ja haldusjuht, üks turundusjuht, kaks kultuurikorraldajat ning neli majaperenaist. Asutuse käivitamiseks täidetakse esialgu juhataja, ühe kultuurikorraldaja ja nelja majaperenaise ametikohad.

Varstu kultuurikeskuses tegutsevad huviringid viiakse üle Varstu kooli ja teenuskeskusesse, koolimajja kolib ka raamatukogu.

Rõuge valla hallatavate asutustena tegutseb praegu kümme raamatukogu: Haanja Raamatukogu, Kuutsi Raamatukogu, Luutsniku Raamatukogu, Misso Raamatukogu, Mõniste Raamatukogu, Nursi Raamatukogu, Ruusmäe Raamatukogu, Rõuge Raamatukogu, Varstu Raamatukogu ja Viitina Raamatukogu. Lisaks tegutses 2022. aasta lõpuni Sänna raamatukogu, kus teenuse osutamine oli delegeeritud MTÜ-le Sänna Kultuurimõis.

Kümne raamatukogu eraldi asutustena administreerimine, järelevalve, majandamine ja süsteemne arendamine on ressursikulukas nii töö mahu kui ka rahaliste vahendite mõistes. Ka aastate jooksul oluliselt vähenenud ja muutunud rahvastiku koosseis ei toeta nii suure hulga asutuste säilitamist. Raamatukoguteenuse süsteemseks arendamiseks on mõistlik viia raamatukogud ühise juhtimise alla, laiendada teenuse kättesaadavust vanusegrupiti, tõsta teeninduse kvaliteeti, muuta hoonete haldamine kuluefektiivsemaks ning jaotada olemasolevaid ressursse paindlikumalt.

Vallavalitsusel on kavas luua alates 1. maist 2023 ühendasutus Rõuge Valla Raamatukogu, milleks ühendatakse praegused raamatukogud Haanjas, Missos, Mõnistes, Nursis, Rõuges, Varstus ja Viitinas. Neli raamatukogu – Kuutsi, Luutsniku, Ruusmäe ja Sänna – lõpetavad tegevuse rahvaraamatukoguna.

Kuutsi raamatukogu fond jagatakse teiste valla asutuste vahel ning raamatukoguteenust hakatakse seal kandis pakkuma nt nõudeteenusena - samas on lähim, Mõniste, teeninduspunkt vaid mõne kilomeetri kaugusel. Luutsniku ja Ruusmäe raamatukogude teavikud annetatakse soovi korral vastavalt MTÜ-le Luutsniku Külaselts ja sihtasutusele Rõuge Valla Turism.

Lepingut Sänna raamatukogu teenuse delegeerimiseks alates 2023. aastast enam ei pikendatud ja sealsed teavikud annetatakse MTÜ-le Sänna Kultuurimõis, mis seejärel saab jätkata kogukonnaraamatukoguna funktsioneerimist.

Uues ühendasutuses jäävad Rõuge raamatukogule valla keskraamatukogu ülesanded ning Haanja, Misso, Mõniste, Nursi, Rõuge, Varstu ja Viitina raamatukogud avatuks teeninduspunktidena.

Teeninduspunktid on avatud vähemalt ühel päeval nädalas sõltuvalt teenuse kasutajate arvust. Rõuge Valla Raamatukogu ja koostööpartnerite (SA Rõuge valla turism, MTÜ Luutsniku Külaselts ja MTÜ Sänna Kultuurimõis) vahel sõlmitakse kogude haldamise edasiseks korralduseks koostööleping, näiteks elektroonilise andmebaasi kasutamisvajaduse, raamatute tutvustusürituste või muude lahenduste osas.

Rõuge Valla Rahvamaja ja Rõuge Valla Raamatukogu nähakse ühtsete organisatsioonidena, mille loomisega kaasneb kummaski valdkonnas juhtimise kvaliteedi tõus, väheneb killustatus ja dubleerimine. Loodetavasti tekib muutustega uudne loominguline sünergia, mis võimaldab koostööd ja lennukaid tulevikku vaatavaid ideid. Eelarvete kasutamine on paindlikum ja samas terviklikum: personali koosseisud ja -kulud ühtlustuvad, ühendamisega kaasneb majandamiskulude kokkuhoid ja optimeerimine.

Tagasi üles