T, 6.06.2023

Keskliit näeb maaomanike ärakasutamise ohtu

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Twitter
Comments
Pöördumise üks ajend oli plaan laiendada Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja Võrumaal.
Pöördumise üks ajend oli plaan laiendada Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja Võrumaal. Foto: Arvo Meeks

Eesti Omanike Keskliit edastas ministeeriumidele ja riigikogu komisjonidele ühispöördumise seoses kinnisvara omandamise küsitava praktikaga.

Rail Balticu rajamine ja Nursipalu harjutusväljaku laiendamine on toonud teravalt päevakorda vajaduse muuta kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS). «Erahuvi peab avaliku huvi ees taanduma üksnes siis, kui see on vajalik, kohane ja proportsionaalne ning sellega kaasneb õiglane hüvitis,» leiab Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Andry Krass.

Nende nelja eelduse tagamiseks tuleb omanike keskliidu hinnangul mainitud seadust muuta, sest vastavalt kehtivale korrale määrab maatüki avalikes huvides võõrandamisel hüvitusväärtuse sisuliselt ja ainuisikuliselt riik. Ühispöördumises sisalduvad kolm peamist ettepanekut on seotud kinnisasja osalise omandamise, maade hindamise ja vahetusmaade hindamiskriteeriumide puuduste ning seaduselünkadega.

Samuti on vajalik kõrvaldada rangete looduskaitseliste piirangutega maade omanike ebaõiglane kohtlemine, rõhutatakse ühispöördumises.

«Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamine riigile kuuluva maa vastu peab saama taastatud sarnastel alustel, nagu need kehtisid enne 2008. aastat. Kahetsusväärselt toimuvad praegu kirjeldatud maatehingud üksnes maa-ameti suvast lähtuvalt. Oleme jõudnud olukorda, kus määratud hüvitis erineb tegelikust kahjust mõnel juhul kümneid kordi. Sellise praktika jätkumisel karistab riik heaperemehelikku ja edasipüüdlikku käitumist ehk saeb oksa, millel ta ise istub.»

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles