N, 1.06.2023

Põlvamaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Twitter
Comments
Kokkusaamine Gulbenes
Kokkusaamine Gulbenes Foto: Räpina vallavalitsus

Räpina valla esindus osales hariduskonverentsil Lätis

Räpina valla haridus- ja noorsootöö­spetsialist Anu-Cristine Tokko, valla noorsootöötaja Sille Rebane ning Linte raamatukoguhoidja Jane Arusoo osalesid Läti sõprusomavalitsuse Gulbene kutsel konverentsil «Escape Exclusion» ehk «Pääse kõrvalejäämisest».

Konverents leidis aset Stāmeriena lossis, kus tutvustati kaheaastase Erasmus+ projekti lõpptulemusi. Nelja riigi koostöös valmis muu hulgas põgenemisseikluse metoodikal põhinevaid õppematerjale, millest mõne konverentsist osavõtjad ka läbi katsetada said. Valminud materjal aitab erisuguste võimetega õppijaid kaasata loomingulisse ja koostöisesse õppeprotsessi. «Räpina vald ei olnud projekti valmimisega seotud, kuid meie esindus oli kutsutud sõprusomavalitsuse ja välispartnerite projekti lõpptulemustega tutvuma,» täpsustas Tokko. LEPM

Kaitsevägi harjutab Kanepi vallas koostööd

Eesti kaitseväe diviisi 2. jalaväebrigaadi ajateenijad harjutavad 22.–23. ja 27.–30. märtsil ning 3.–6. aprillil Kanepi ümbruses ja Kivikülas allüksuste vahelist koostööd, mis on osa ajateenijate väljaõppetsüklist. Õppusel osalevad ajateenijad kasutavad ka mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate.

Masinate liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine võivad tekitada tavapärasest rohkem müra. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe tavapärast argielu. Tegevused on plaanitud päevasele ajale, arvestades öörahu ning maa-alade ja hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse omanikega.

Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul ise puutuda. Leiust tuleb kohe teavitada õppusel osalejaid või häirekeskust. LEPM

Kaasavasse eelarvesse esitati viis ideed

Kanepi valla kaasava eelarve ideekorjele esitati viis ideed: Erastvere seiklusrada,

Põlgaste välijõusaal, Saverna välilava, Prangli küla madalseiklusrada ja Krootuse rannaala kaasajastamine ning puhkekohtade loomine.

Komisjon hindab ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. Siis selgub, millised ideed saadetakse rahvahääletusele. 18. aprillil on vallamajas ideede tutvustamine. Rahvahääletus toimub elektrooniliselt 24.–30. aprillini. Hääletada saavad vähemalt 16-aastased inimesed, kes rahvastikuregistri järgi Kanepi valla elanikud. LEPM

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles