Otepää Teataja tähistab juubelit

Aili Miks

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera ühine häälekandja Otepää Teataja saab pühapäeval 80 aastat vanaks.

Otepää Teataja toimetaja Arvo Saal ütles, et lehe esimene number trükiti toonases Otepää trükikojas Pallas. Esimesel ilmumisaastal trükiti kokku 39 lehenumbrit mahuga 4–8 lehekülge, 1933. aastal anti välja 51 eksemplari ja lehe tiraaž tõusis 1000 eksemplarini. 1935. aastal oli leht Otepää, Kambja, Rõngu, Sangaste ja Urvaste ümbruskonna häälekandja.

Ajalehe esimene toimetaja oli August Tooming. Seejärel toimetas lehte Arvo Orn, kuu aega pärast uue võimu tulekut oli 1940. aastal väljaandja ja toimetaja Vello Pekomäe, sõja ajal toimetas lehte Aleksander Tiitsmaa.

Pärast sõja-aastaid oli lehe väljaandmises pikk paus, väljaanne hakkas taas ilmuma 1989. aastal. Aastail 1989–1996 oli Otepää Teataja toimetaja Aili Miks, kes oli innuga lehe taassünni juures, tehes tööd oma vahenditega ja sageli öötundide arvelt.

1997. aastal tehti mitmeid uuendusi. Näiteks said lugejad Otepää Teatajat lugeda nüüd juba kaasaegses ajalehemõõdus. Suurenes ka lehe ilmumispiirkond.

2007. aastal ilmus Aili Miksi sulest Otepää Teataja 75. aastapäevale pühendatud raamatuke «Elust ja inimestest ajalehe peeglis. Otepää Teataja 75». Raamat annab hea ülevaate lehe ajaloost ja tegijatest.

Praegu teeb lehte MTÜ Meediagrupp Süd-Est, lehe tiraaž on 4200 eksemplari. Toimetaja on Arvo Saal, keeletoimetaja Aili Miks.

Tagasi üles