P, 28.05.2023

Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu jõuab valitsuse ette

BNS
Facebook Twitter
Comments
Nursipalu harjutusala.
Nursipalu harjutusala. Foto: Arved Breidaks

Neljapäeval jõuab valitsuse ette relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, et luua õiguslikud alused kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade, sealhulgas palju vaidlusi põhjustanud Nursipalu harjutusvälja arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras.

Eelnõu järgi on kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada Nursipalu harjutusvälja, mis on praeguses julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse võimet.

Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigus otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata.

Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. Kui need tingimused on täidetud, viiakse menetlus läbi haldusmenetluse seaduses ettenähtud avatud menetluse korras.

Avatud menetluses saab esitada harjutusvälja laiendamise suhtes oma ettepanekuid ja vastuväiteid ning seda ka keskkonnale avalduvate mõjude uuringute tulemuste ja nende leevendamise meetmete kohta.

Valitsuse otsus riigikaitselise erandina harjutusvälja laiendamiseks peatab varem kehtestatud planeeringu kehtivuse kuni uue planeeringu kehtestamiseni. Eelnõu kohaselt peab valitsus või kohaliku omavalitsuse volikogu algatama aasta jooksul kehtivate planeeringute muutmise.

Eelnõukohase seadusega sätestatakse eraldiseisev menetlus niinimetatud Natura hindamiseks, mis seni on olnud võimalik vaid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames.

Harjutusväljadega kaasneva olulise häiringu hüvitamine kohalikele omavalitsustele reguleeritakse eraldi valitsuse määrusega.

«Nursipalu harjutusvälja laiendamise ainus eesmärk on tagada Eesti riigikaitse. Harjutusvälja väljaarendamine aitab tõsta nii Eesti iseseisva kaitse kui kollektiivkaitse võimet. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks,» seisab eelnõu seletuskirjas.

Seadus on planeeritud jõustuma üldises korras.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles