P, 28.05.2023

Põlvamaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Twitter
Comments
Mullu tunnustatud Alliku talu Leevi paisjärve kaldal
Mullu tunnustatud Alliku talu Leevi paisjärve kaldal Foto: Mati Määrits

Selguvad kaunid kodud

Käivitumas on konkurss «Eesti kaunis kodu 2023», mille käigus autasustatakse iga maakonna kolme parimat.

Põlvamaa 2023. aasta kaunimate kodude väljaselgitamiseks esitab iga omavalitsus konkursile kuni kolm kandidaati. Ettepanekuid võivad teha nii omavalitsus kui kodanikud ise. Selleks tuleb saata 25. maiks avaldus märgusõnaga «kaunis kodu» elukohajärgse vallavalitsuse e-postile.

Maakondlikule konkursile esitatuid tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja konkursi võitjad kutsutakse augustis vabariigi presidendi vastuvõtule.

Maakondlik komisjon külastab konkursile esitatud kodusid ajavahemikus 26.–28. juuni. LEPM

Kahel kuul jääb tööle vaid valvelasteaed

Põlva vallas töötab 3. juulist 25. augustini vaid üks valvelasteaed. Ajavahemikul, mil lasteaed, kus laps käib, on suletud, saab vastava taotluse alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias. 3. juulist 4. augustini täidab seda rolli Põlva lasteaed Pihlapuu, 7.–25. augustini lasteaed Mesimumm

Valvelasteaias komplekteeritakse rühmad vastavalt vanemate õigeaegselt esitatud taotlustele, mille vorm on kättesaadav lasteaedades ja valla kodulehel. Taotluse peab esitama lasteaia Pihlapuu direktori e-posti aadressile hiljemalt 15. mail.

Koha kasutamisel valvelasteaias tasub vanem lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervikuna. Samuti tuleb valvelasteaeda vähemalt kolm päeva ette informeerida, kui laps ikkagi lasteaeda ei lähe. LEPM

Külad ja alevikud vajavad vanemaid

Räpina vallavolikogu vastu võetud uue külavanema statuudiga luuakse ühtsed alused aleviku- ja külavanemate valimiseks valla kogukondades. Statuut on leitav Riigi Teatajast või valla kodulehelt.

Statuut reguleerib Räpina valla külade ja alevike vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning küla- ja alevikuvanematele kulutuste hüvitamise korda. Samuti sätestatakse omavalitsuse ülesanded külavanema tegevuse toetamisel ja kogukondade koostöö tagamisel.

Aleviku- või külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada vallavanem, külavanem, külaseltsi juhatus või veerand Eesti rahvastikuregistri järgsetest vastava küla elanikest. Viimase variandi puhul tuleb algatajate nimede, aadresside ja allkirjadega nimekiri esitada Räpina vallavalitsusse kultuuri- ja sporditööspetsialistile. Üldkoosoleku toimumise koht ja aeg tehakse teatavaks vähemalt 14 päeva enne koosolekut. Teade tuleb üles panna küla teadetetahvlile ning saata avaldamiseks valla kodulehel.

Lisainfot annab valla kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni. LEPM

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles