P, 24.09.2023

Selgus tulevane Tõrva koolijuht

LEPM
Facebook
Comments
Maarja Kallis.
Maarja Kallis. Foto: Tiit Loim

Tõrva gümnaasiumi ja Tõrva kooli juht on selgunud – valituks osutus Maarja Kallis.

Maarja Kallisel on eelnev koolijuhi töökogemus kohusetäitjana Keeni põhikoolis, ta on töötanud ka õppejuhina ning õpetajana, läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ning omab märkimisväärset kogemust projektitöös. Lõpliku valiku teinud komisjon tõi tugevustena välja selge visiooni koolijuhtimisest, orienteerituse nüüdisaegsele õpikäsitusele, hea pingetaluvuse, alus- ja üldharidusvaldkonna ning haridusliku erivajadusega õppurite temaatika põhjaliku tundmise ja kõrgete eesmärkide seadmise. Uue koolijuhi leidmiseks toimus lisaks intervjuudele avalik debatt Tõrva gümnaasiumi aulas, kuhu olid kutsutud õpetajad, õpilased ja lapsevanemad üle valla.

Tõrva vallavanem Helen Elias on uue koolijuhi valikuga rahul. „Suhtlesime nii õpilaste, õpetajate kui ka lastevanematega ning võtsime arvesse nende tähelepanekuid ja arvamusi. Selline juhi otsimise formaat, mille käigus korraldatakse avalik debatt, annab võimaluse kaasata erinevaid huvigruppe otsuse tegemisse ning annab selgema arusaama kandidaatide tugevustest ja väärtustest,“ rääkis Elias. „Maarja puhul jäi eelkõige silma see, et tal on väga selge visioon koolijuhtimisest, ta on orienteeritud nüüdisaegsele õpikäsitusele, kaasamisele ja meeskonnatööle. Potentsiaali nägime kõigis kolmes kandidaadis, kes lõppvooru jõudsid, mis tähendab, et kogu konkurss õnnestus väga hästi.“

Tõrva gümnaasiumi ja Tõrva kooli uus juht Maarja Kallis sõnas, et uudis valituks osutumisest tekitas samaaegselt nii põnevust kui ootusärevust. „Soovin väga juba uute kolleegide ja noortega kohtuda. Esimese tegevusena uuel ametikohal soovin meeskonda tundma õppida, et üheskoos edasi liikudes saaksime jätkata koolide tugevuste arendamist ja eesmärkide loomist,“ rääkis Kallis ning kiitis ka konkursi läbiviimise formaati. „Koolijuhi konkurss oli uudne ja huvitav. Usun, et sellisel viisil said sõna sekka öelda kõik koolipere liikmed, mis on edasise hea meeskonnatöö aluseks.“

Kallis kaitses hiljuti edukalt oma magistritöö võõrkeeleõpetaja erialal, bakalaureusekraadi on ta omandanud erialal humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis. Koolijuht elab Tsirguliinas ning tema peres kasvab kaks last.

Uus juht alustab ametis 1. juulist ning tema juhtida jääb nii Tõrva gümnaasium kui Tõrva kool, mille õppekohad asuvad Riidajas, Alal ja Hummulis.

Pikaaegse Tõrva gümnaasiumi direktori Ivar Hanvere viimane tööpäev on 30. juunil.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles