Toitjakaotuspension jäi ajale jalgu

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Signe Riisalo
Signe Riisalo Foto: Konstantin Sednev

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile toitjakaotuspensioni muudatuste väljatöötamise kavatsuse. Muudatused puudutavad eelkõige toitja kaotanud lapsi ja noori, sest pension kujundatakse ümber kõigile saajatele ühes suuruses toetuseks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul jõustus toitjakaotuspensioni meede 2001. aastal.

Toitjakaotuspensioni suurus on inimestel väga erinev ega kata tihti lapse ülalpidamiskulusid. Seetõttu on tekkinud vajadus pensioni maksmist nüüdisajastada nii, et see arvestaks tänapäevaseid vajadusi ega sõltuks enam vanema välja teenitud vanaduspensionist.

Kavas on muuta toitjakaotuspension kõigile kuni 24-aastastele toetuse saajatele ühesuguseks ja indekseeritavas summas väljamakstavaks perehüvitiseks, mis seotakse lahti lahkunud vanema pensioniõiguslikust staažist ja kindlustusosakute summast. Lisaks ei loeta edaspidi lahkunud inimese ülalpeetavate arvu ning toetust makstakse kõigile ühetaoliselt, mis võrdsustab lapsed, kelle surnud vanematel oli erinev arv ülalpeetavaid.

«Sellega kaob ebavõrdsus toitjakaotuspensioni suuruses ning toetus katab vähemalt poole lapse keskmisest ülalpidamiskulust,» lisas minister.

Alternatiivina kaalutakse selle pensioni vanusepiiri toomist 21. eluaastale, mis oleks kooskõlas põlvnemisest tuleneva lapse ülalpidamisekohutuse ja elatisabi maksmise vanusepiiriga. Muudatus tähendaks, et 21–23-aastased õppivad noored, kellest paljud juba töötavad, enam riigi toetust vanema kaotamise korral ei saa. 2021. aasta jooksul sai toitjakaotuspensioni 793 noort vanuses 21–23-aastat, mis moodustas toitjakaotuspensioni saavatest lastest 12 protsenti.

Uue seaduse väljatöötamisel lõpetataks ka uute toitjakaotuspensionide määramine üle 24-aastastele. Inimesed, kellele on sellised pensionid määratud, saavad neid tähtaja lõpuni.

2022. aasta mai seisuga sai toitjakaotuspensioni 6404 last ja noort. Vanusegrupis 24+ sai 2022. aastal toitjakaotuspensioni 111 inimest, moodustades kogu toitjakaotuspensioni saajatest 1,7 protsenti.

Muudatusi ei plaanita enne aastat 2026.

Tagasi üles