Kaitseminister saatis kooskõlastusringile harjutusväljade hüvitiste eelnõu

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Nursipalu harjutusväli.
Nursipalu harjutusväli. Foto: Kristjan Teedema

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis täna kooskõlastusele valitsuse määruse eelnõu „Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljaga seoses hüvitise maksmise tingimused ja kord“. Määrus sätestab objektiivsed kriteeriumid omavalitsustele hüvitise suuruse määramiseks, ning reguleerib hüvitise maksmise ulatust, tingimusi ja korda.

„Suurendame võrreldes praegusega seniseid häiringutasusid enam kui miljoni euro võrra, ehk üle nelja korra, seniselt 295 000 eurolt 1,35 miljoni euroni. Mõistetavalt ei ole võimalik häiringut lõpuni rahas hinnata, ent eesmärk on leida tasakaal Nursipalu ja teiste harjutusvälja arenduse ja kaasnevate mõjude leevendamiseks ja anda omavalitsustele kindlus, et see summa saab olema iga-aastane täiendus nende eelarvetele,“ ütles kaitseminister.

Määruse jõustumisega hakatakse alates 2023. aastast arvestama hüvitiste määramisel ka harjutusvälja mõjuala. Mõjuala võib olenevalt harjutusväljast ulatuda 1000 m kuni 4000 m harjutusvälja piirist.

„Näiteks saab kohalik omavalitsus, mille territooriumil ei paikne harjutusvälja, kuid mille territooriumil elavaid inimesi võib harjutusväljal toimuv tegevus häirida, määruse järgi samuti hüvitist. Lisaks otsese müra ja vibratsiooni häiringule võivad inimesi häirida ka liikumispiirangud, mis tulenevad harjutusvälja suurusest,“ lisas kaitseminister.

Määruse eelnõu järgi hakataks hüvitist maksma alates 2024. aastast iga-aastaselt ja selle määramisel lähtutakse harjutusvälja suurustest ning eluruumide arvust 1. jaanuari seisuga. Kaitseminister määrab harjutusvälja häiringute hüvitise kogusumma hiljemalt 1. veebruariks. Summa jaotub vastavalt määruses kehtestatud mudelile ja makstakse välja 31. märtsiks. Kohalik omavalitsus esitab aruande hüvitise kasutamise kohta hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks. Kuigi uued häiringutasu määrad jõustuvad uuest aastast, on kaitseministri ettepanek maksta ka sel aastal häiringutasud välja juba uutes määrades.

Lisaks iga-aastasele häiringutasule on Nursipalu laiendusega seotud omavalitsustele lisandumas ühekordne investeeringutoetus kogumahus 10 miljonit eurot ning otsese müraleevendusmeetmena nn akende vahetuse meede, mis suunatud otse Nursipalu harjutusala naabruses elavatele inimestele.

Kaitseministeerium loodab kooskõlastuse järgselt jõuda valitsuses määruse kinnitamiseni hiljemalt oktoobri keskpaigaks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles