Jalaväebrigaad valmistub soomukite tulekuks

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Pidulik rivistus Võrus Taara linnakus
Pidulik rivistus Võrus Taara linnakus Foto: Geidi Loviise Lee/Kaitseväe Peastaap

Teise jalaväebrigaadi üheksanda aastapäeva puhul tunnustas brigaadiülem Võrus Taara linnakus väeüksuse silmapaistvamaid kaitseväelasi ja töötajaid.

«Aasta tagasi suvel saabus Ühendkuningriigi lahingugrupp ja talvel nende lahkudes Ameerika kolleegid. Nendega koos elamine ja väljaõppe läbiviimine on arendanud nii brigaadi tervikuna kui igat meie inimest eraldi. On kasvanud üksteisemõistmine, õpitud üksteiselt taktikat ja tugevnenud on liitlassuhted,» ütles brigaadiülem kolonel Mati Tikerpuu.

Tema hinnangul võib brigaadi möödunud tegutsemisaastat pidada edukaks. Ühest küljest on tõusnud väljaõppe kvaliteet ja allüksuste meeskonnavaim, mis paistis välja ka sõdurite algatusvõimes ja motiveerituses ülesannete täitmisel õppusel Kevadtorm. Teisest küljest sai brigaad liitlastega olulise täienduse.

Järgmisel tegutsemisaastal on põhirõhk soomusmasinate saabumisel ning sellega kaasnevatel muutustel. Uute võimaluste ära kasutamise peavad selgeks saama nii tegevväelased kui ka ajateenijad, samuti muutuvad üksuste struktuurid.

«Suures plaanis on soov jätkata igapäevast tööd brigaadi lahinguvalmiduse arendamisel, meeskonnatunde kasvatamisel ja väljaõppe kvaliteedi tõstmisel,» lisas kolonel Tikerpuu.

Üheksanda aastapäeva tähistamisel osalesid 2. jalaväebrigaadi staabi, Kuperjanovi jalaväepataljoni, lahinguteeninduspataljoni ning staabi- ja sidekompanii kaitseväelased, Taara linnakus viibivad Ameerika Ühendriikide liitlased ning partnerid teistest kaitseväe üksustest.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Brigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, lahinguteeninduspataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras, regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil. 2. jalaväebrigaad loodi 1. augustil 2014. 

Tagasi üles