Valitsus toetab abivajajatele uute eluasemete ehitamist

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Signe Riisalo
Signe Riisalo Foto: Arvo Meeks

Toetust vajavatele inimestele eluasemete ehitamiseks on plaanis eraldada riigieelarvest 23,4 miljonit eurot. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis vastava määruse kooskõlastamisele.

Eraldatud toetusega saavad omavalitsused ehitada ligipääsetavaid ja ökonoomseid hooneid vähese abi- ja toetusvajadusega inimestele, kelle olemasolev eluruum ei vasta nende vajadustele, kuid samas pole vana eluaset ka otstarbekas ümber ehitada.

«Hooldusvajadusega inimestele tuleb tagada nende vajadusest lähtuv kõrvalabi ja hooldus ning nende iseseisvat toimetulekut tuleb toetada eeskätt nende tavapärases elukeskkonnas ehk kodus ja kogukonnas,» toonitas minister Riisalo.

Kogukonnapõhise toetatud eluaseme all mõeldakse omavalitsuse omandis olevat hoonet, milles ühe- ja kahetoalised korterid koos kööginurga, tualettruumi, pesemisruumi ja mõningate abiruumidega.

Hoone ümbrus, arhitektuur ja siseruum peavad olema keskkonnasäästlikud, nii et ühendatud oleks nutikad eri- ja tehnoloogilised lahendused.

Eestis elab suur osa inimestest vanuses 65+ liftita elamutes, kus liikumispuudega inimestel ei ole võimalik igapäevatoimingutega ise toime tulla. Hajaasustuses on ka probleeme sellega, et eluruumides pole korralikke pesemisvõimalusi. Statistikaameti 2021. aasta andmetel elas 65+ elanikest veevarustuseta eluruumides 2426, pesemisvõimaluseta eluruumides 1921 ja tualettruumita 3805 inimest.

2020. aasta andmetel hindas ligi 21% 65-aastastest ja vanematest inimestest, et nende igapäevategevus on terviseprobleemide tõttu suurel määral piiratud. Rahvastiku vananemist ja erivajadusega inimeste arvu kasvu arvesse võttes suureneb tulevikus nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele veelgi.

Toetust rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi kaasabil. 

Tagasi üles