Võru veefirmal valmis viies päikesepark

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
ASi Võru Vesi uus päikesepark
ASi Võru Vesi uus päikesepark Foto: AS Võru Vesi

AS Võru Vesi võttis kasutusele viienda päikesepargi, mis rajati Võrus Pikk tn 6a kinnistul asuva reoveepumpla juurde.

Uue päikesepargi rajamise tingisid ettevõtte juhataja Juri Gotmansi sõnul heitlikud energiahinnad ning veefirma suur energiavajadus. «Vee-ettevõtted on energiamahukad ettevõtted ja peavad leidma lahendusi, kuidas säästa ressursse ja kasutada võimalikult palju taastuvat energiat,» lausus ta.

Samuti tingib taastuvenergia suurema kasutamise rohepöördega seotud nõudmiste kasv. Näiteks peavad suuremate asulate reoveepuhastid aastaks 2030 kasutama vajaminevast energiast vähemalt poole taastuvatest allikatest. Aastaks 2035 peab roheenergia osakaal ulatuma 75 protsendini ning aastaks 2030 olema täielikult üle läinud taastuvallikatele.

Võru Veel liigitub praegu suuremate asulate reoveepuhastite alla Võru linna oma, mille reostuskoormus on üle 10 000 inimekvivalendi.

Viimase kolme aasta jooksul on Võru Vesi rajanud viis päikeseparki koguvõimsusega 200 kW, mis katab rohkme kui kümnendiku ettevõtte aastasest energiavajadusest. Neist neli asuvad Võru linnas ja üks Antsla vallas. Päikeseparkide rajamisega on ettevõttel kavas jätkata.

Tagasi üles