Võru vald sai enne uue õppeaastaks algust valmis ligikaudu tuhande ruutmeetrise Puiga põhikooli õppehoone juurdeehitise. Lisapinna ehitamise vajadus tulenes kooli ja lasteaia ruumi puudusest, kuna Puiga küla arenedes on kasvanud ka elanike arv.

SUUR INVESTEERING VÕRUMAAL. Valmis enam kui 3,7 miljonit maksnud juurdeehitis