E, 4.12.2023

Setomaa vald soovib kõik kohalikud teed määrata avalikuks kasutamiseks

LEPM
Facebook
Comments
Setomaa vald on võtnud eesmärgiks määrata avalikuks kasutamiseks kõik teed, mis on endise Värska, Mikitamäe, Meremäe või Misso valla volikogu poolt kohalike teede nimekirja kantud.
Setomaa vald on võtnud eesmärgiks määrata avalikuks kasutamiseks kõik teed, mis on endise Värska, Mikitamäe, Meremäe või Misso valla volikogu poolt kohalike teede nimekirja kantud. Foto: Setomaa vallavalitsus

Üha rohkem esineb probleeme, kus üks kinnistuomanik sulgeb juurdepääsutee teisele maaomanikule. Selliste probleemide vältimiseks on Setomaa vald võtnud eesmärgiks määrata avalikuks kasutamiseks kõik teed, mis on endise Värska, Mikitamäe, Meremäe või Misso valla volikogu poolt kohalike teede nimekirja kantud.

Et riiklikku teederegistrisse kantud tee oleks ka avalikult kasutatav on kohalikul omavalitsusel vajalik kõigi maaomanikega sõlmida notariaalne isikliku kasutusõiguse leping, kelle kinnistuid tee läbib või seada sundvaldus teealusele maale koos teekaitsevööndiga.

Kohalike teede nimekirjas olevaid teid on senini hooldanud vald ning kui tee määratakse avalikuks kasutamiseks, läheksid maaomanikult kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Kui teed avalikuks kasutamiseks ei määrata, jääb nende hooldamine eeldatavalt nende elanike ülesandeks, kes kasutavad neid kodule juurdepääsuks.

Sundvalduse seadmise kohta saavad teavituse nende kinnistute omanikud, kellega sõlmitud lihtkirjalikud tee avaliku kasutamise lepingud on lõppenud või ei ole siiani lepingu sõlmimise osas kokkulepet saavutatud.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles