Võrus tõmmati nelja aasta toruehitusele joon alla

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
Torutöid jagus Võrus nelja aasta jooksul ka Vilja tänavale.
Torutöid jagus Võrus nelja aasta jooksul ka Vilja tänavale. Foto: Arved Breidaks

Võrus kuulutati reedel pidulikult lõppenuks neli aastat kestnud vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetorustike rajamise ja uuendamise projektid.

Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti raames soetati ASile Võru Vesi 11 elektrigeneraatorit ja kütusemahutit, rajati ja rekonstrueeriti 23 km veetorustikke ja 29 km kanalisatsioonitorustikke Võru linnas ja Võru vallas. Võru reoveepuhastil valmis juurdeehitus, millega suurendati kolmandiku võrra reoveepuhasti lubatud reostuskoormust.

ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmansi sõnul oli tööde läbiviimisel kaasatud ka soojafirma Danpower Eesti AS ja Võru linnavalitsusega, kellega tehti ühishanke raames kolmepoolsed tehnosüsteemide ja tänavate ehitus- ja renoveerimistöid.

Suurimateks väljakutseteks olid projekti perioodi jäänud COVID-19 pandeemia ja sõja eskaleerumine Ukrainas, mis tekitasid probleeme tarneahelates ja põhjustasid märgatavat ehitushindade tõusu.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 17,1 miljonit eurot millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus oli 11,8 miljonit eurot. Projekti kaasfinantseerijateks olid Võru linn, Võru vald ja AS Võru Vesi.

Tagasi üles