Seto Kongressi vanematekogu valis uue peavanema

LEPM
Copy
Fotol vasakult paremale: Aarne Leima, Raivo Ristimägi, Arvi Matvei, Jane Vabarna, Rein Järvelill, Vello Saar
Fotol vasakult paremale: Aarne Leima, Raivo Ristimägi, Arvi Matvei, Jane Vabarna, Rein Järvelill, Vello Saar Foto: Raul Kudre

Seto Kongressi vanematekogu kogunes pühapäeval, 12. oktoobril Värska veekeskuse Poloda saalis, et arutada Setomaa kultuurilise, majandusliku ja poliitilise arengu küsimusi.

Koosolekul langetati mitmeid olulisi otsuseid. Seto Kongressi vanematekogu valis uueks peavanemaks Jane Vabarna. Jane Vabarna on endine Setomaa Kultuurikeskuse juhataja ja sootska. Tema kogemus ja pühendumus seto kogukonnale teevad temast suurepärase valiku sellele vastutusrikkale ametikohale. Jane suuremaks väljakutseks on järgmise Seto Kongressi läbiviimine 2024. aasta oktoobris. «Kongressini olõ-i inämp pallo aigu jäänü’. Nüüd tulõ kipõlt kokko saia’ hüä kongressi kõrraldusõ kamp, kokko säädä kongressi otsusitõ paprõ’ a’ mis päätähtsämp, saia’ kongressile kokko kõrralik seto rahva esindüs,» kirjeldas uus peavanem oma lähima aja tegevuste eesmärke.

Vanematekogu otsustas järgmise Seto Kongressi toimumise kuupäeva. Seto Kongress XIV toimub 5. oktoobril 2024 Värskas. See on oluline sündmus, kus seto rahvas saab arutada oma tulevikku ja kultuuripärandit ning teha ühiseid otsuseid.

Vanematekogu otsustas pöörduda kultuuriministri ning haridus- ja teadusministri poole taotlusega määratleda seto keel ja võro keel iseseisvate keeltena Eesti keeleseaduses, et tagada seto keele püsimine meie tulevastele põlvedele. See samm on oluline Seto kultuuri ja identiteedi säilitamiseks ning setode emakeele väärtustamiseks.

Senine Seto Kongressi vanematekogu peavanem Rein Järvelill nimetati rahvusvahelise põliskeelte dekaadi korralduse juhtrühma liikmekandidaadiks uueks kolmeaastaseks tegevusperioodiks. Rein Järvelill oli ka eelnevad kolm aastat seto keele rääkijate esindaja põliskeelte dekaadi korralduse juhtrühmas.

Seto Kongressi eesmärk on kaitsta seto rahva õigusi oma põlisel asualal, võimaldades neil vabalt liikuda, järgida traditsioone ja hoida sidet oma kogukonnaga. Meie kogukond seisab kindlalt selle eest, et Setomaa kultuur ja identiteet säiliksid ning areneksid.

Tagasi üles