Põlva vallas muutub lasteaia kohatasu

LEPM
Copy
Kohatasu muutub teiste hulgas Põlva lasteaias Lepatriinu.
Kohatasu muutub teiste hulgas Põlva lasteaias Lepatriinu. Foto: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Põlva vallas muutub 1. septembrist 2024 lasteaedades vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord.

Kui seni on lasteaia kohatasu määranud volikogu kindla summana, siis 1. septembrist 2024 kehtestatakse lasteaiatasuks 5% valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Kehtima jääb klausel, et kolmanda ja iga järgmise lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Et toetuste taotlemise ja menetlemise protsess muutuks lihtsamaks ja kiiremaks, uuendati huvihariduse ja huvitegevuse, mittetulundusliku tegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise korda. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemise protsessi on edaspidi kaasatud ka õppuri vanem, kes kinnitab üks kord aastas detsembrikuu jooksul oma lapse osalemise vastava klubi juhendatud tegevuses.

Esimesel lugemisel oli eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord, mis hakkab reguleerima Põlva valla eelarvest eraüldhariduskooli ja eralasteaia pidajale toetuse andmist 2024. – 2026. aastani.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles