Haridustöötajate liit: ka lasteaiad ja kutsekoolid tohivad õpetajate streigiga ühineda

BNS
Copy
Õpetajate streik. Pilt on illustratiivne.
Õpetajate streik. Pilt on illustratiivne. Foto: Sander Ilvest

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) teatel liigub eelseisva õpetajate streigi valguses väärinfot, otsekui ei tohiks lasteaiad ja kutsekoolid tööseisakuga ühineda.

«Erinevad riiklikud instantsid on edastanud informatsiooni, justkui koolieelsed lasteasutused ja kutseõppeasutused ei saa streigil osaleda,» kirjutab EHL oma kodulehel. «Ka osad kohalikud omavalitsused on seda arvamust innukalt võimendanud. Olles konsulteerinud juristidega, oleme endiselt seisukohal, et osaleda saavad ka need mainitud haridusasutused. Olenemata õigusselguse saamisest selle küsimuses, on üks väga selge – koolieelsete lasteasutuste ja kutseõppeasutuste töötajad saavad osaleda toetusstreigis kestusega kuni kolm päeva.»

EHL selgitab, et toetusstreik on eraldi streigiliik, mille korraldamiseks ei ole vaja läbida eraldi läbirääkimiste menetlust. Toetusstreigil saavad osaleda ka näiteks teised ametiühingud, väljendamaks solidaarsust haridustöötajatele.

«Samuti on levitatud väidet, justkui tohiks streikida ainult töökohal viibides. Meie seisukoht on, et selline seaduste tõlgendus on eksitav. Oleme selles osas pöördunud õigusliku hinnangu saamiseks nii ametiühingute keskliidu kui ka õiguskantsleri poole,» märgib EHL. «Kui keegi survestab inimesi streigil mitte osalema või lausa keelab seda, siis palun andke sellest meile kohe teada. Selline tegevus on seadusevastane.»

Haridustöötajate tähtajatu streik on kavandatud algava aasta 22. jaanuarile. Streigiga liitumine on vabatahtlik, samuti on streikijatel õigus otsustada, kui kaua konkreetselt nende asutus streigil osaleb. Selle üksikasju lubab EHL juba lähiajal selgitada.

«Mis on aga oluline – streigiteadet ei ole veel saadetud haridusasutuste pidajatele. Streigiteade saadetakse kaks nädalat enne streigi algust, nii nagu kollektiivse töötüli lahendamise seadus ette näeb. Streigiteate väljasaatmise järgselt peavad streigis osalevad asutused valima streigijuhi, kes jääb kontaktiks EHL-i kui streigi korraldajaga. Nemad on kontaktisikuks ka oma asutuse juhtkonnale,» selgitab liit.

EHL ei välista, et valitsus võtab enne streigi algust vastu lisaeelarve, leides raha haridustöötajate viimase kompromissettepaneku mahus – sel juhul langeb ära ka tarvidus streik välja kuulutada.

«Samuti on meie jaoks oluline selge sõnum valitsuselt, et haridus- ja teadusminister saab volitused alustada kollektiivlepingu sõlmimiseks läbirääkimisi. EHL on jätkuvalt oma seisukoha juures, et alushariduse õpetajate palk peab jääma seotuks üldhariduskoolide õpetajate palkadega, nagu ka kutsehariduse õpetajate palgad peavad tõusma samas mahus üldhariduse õpetajate palkadega,» deklareerib EHL oma kirjutises. «Sellest oleme rääkinud ka see aasta toimunud üldhariduse õpetajate töötasu alammäära läbirääkimistel ning kindlasti soovime konkreetsemalt edasi minna järgmisel aastal.»

Tagasi üles