Rõuge plaanib valla haridusasutuste liitmist (1)

LEPM
Copy
Võrumaa robootikapäev Rõuge põhikoolis. Foto on illustratiivne.
Võrumaa robootikapäev Rõuge põhikoolis. Foto on illustratiivne. Foto: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Rõuge vallavalitsus on koostanud haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu, milles nähakse ette seniste valla alus- ja põhiharidust andvate asutuste liitmist kaheks: Rõuge Lasteaiaks ja Rõuge Põhikooliks.

Rõuge vallavalitsus saatis esmaspäeval Rõuge valla haridusasutuste hoolekogudele ja õpilasesindustele ning Rõuge valla noortevolikogule eelnõu, milles kirjeldatakse valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsust. Eelnõu arutelud algavad järgmisel nädalal.

Pärast arvamuste ja ettepanekute laekumist otsustab vallavalitsus nendega arvestamise ning suunab eelnõu aruteludeks volikogude komisjonide veebruarikuistele koosolekutele. Et haridusvõrgu korrastamine kulgeks seaduspäraselt ja vajalikes ajaraamides, soovitakse eelnõu vastu võtta 27. veebruaril 2024 toimuval volikogu istungil.

Valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõus nähakse ette seniste valla alus- ja põhiharidust andvate asutuste liitmist kaheks: Rõuge Lasteaiaks ja Rõuge Põhikooliks.

Vajadus muutusteks tuleneb eelkõige laste arvu vähenemisest ja sellega seoses koolide alatäituvusest. Rahvastikuprognoos ei näita vallas rahvaarvu suurenemist, seega on ümberkorraldused valla haridusvõrgus vajalikud, et tagada haridusasutuste taristu ning pädevate õpetajate ja tugispetsilistide olemasolu ka tulevikus.

Samaliigiliste haridusasutuste ühendamine aitab kaasa senisest ühtlasemate õpi- ja arenguvõimaluste pakkumisele, tuues kokku kõigi lasteaedade ja koolide parimad kogemused. Ühendamine soodustab ka eelarve ja tööjõu tõhusamat kasutamist ning Rõuge valla terviklikkust kahaneva rahvastiku tingimustes.

Eelnõu kohaselt on suuremad elu- ja töökorralduslikud muudatused ühtse juhtimise rakendamises nii alus- kui põhihariduses ning haridusteenuse koondamine Mõniste-Varstu piirkonnas ühte koolimajja.

Pärast haridusvõrgu ümberkorraldamist jätkab ühendasutus Rõuge Lasteaed tegevust 11 rühmas seitsmes senises lasteaiarühmade asukohas Haanjas, Mõnistes, Nursis, Ruusmäel, Rõuges, Viitinas ja Varstus.

Ühendõppeasutus Rõuge Põhikool saab tegutsema kolmes asukohas Haanjas, Rõuges ja Varstus senistes koolimajades.

Valik Mõniste ja Varstu õppekoha vahel tulevases koolivõrgus

Koostatud eelnõus on ette nähtud põhikooli õppekoha säilimine Varstu koolimajas ning Mõniste kooli tegevuse lõpetamine Kuutsi külas. Varstu ja Mõniste koolides õpib 2023/24. õppeaastal kokku 98 last ning selleks, et piirkonnas jätkuks põhihariduse andmine ka tulevikus, on mõistlik koondada kahe kooli tegevus ühte koolimajja.

Varstu õppekoha eelistena on nähtud asjaolu, et Varstu kooli lastest suur osa käib kooli jalgsi, kuna nad elavad alevikus. Mõniste piirkonna lapsed liiguvad Kuutsi külas asuvasse kooli juba praegu peamiselt bussiga. Kahe koolihoone vahemaa on 10 kilomeetrit, seega ei pikene ühistransporti kasutavate õpilaste koolitee oluliselt. Varstu alevik ja koolimaja jäävad maakonna tõmbekeskusse Võru linna viiva tee äärde, mis ühtib tõenäolisemalt lapsevanemate tööle ja koju liikumisega. Varstu koolimaja kasuks räägib ka olemasolev õpikeskkond – heas korras ja suurepäraste sportimisvõimalustega koolihoone, mida on raske kohaldada teiste, nt sotsiaal- või kultuuriteenuste jaoks. Varstust toimib Mõniste-Kuutsi-Saru suunal hea ühistranspordiühendus, tänu millele saavad Mõniste piirkonna lapsed pärast koolipäeva erinevatel aegadel iseseisvalt koju minna. Vallavalitsus on seisukohal, et Mõniste koolihoone on paremini kohaldatav teiste avalike teenuste osutamiseks: hoone on ühetasandiline, ruumidest otse väljapääsuga õuealale ja sellest tulenevalt paremini ligipääsetav (nt üldhooldusteenuse pakkumiseks).

Võimalikke lahendusi Rõuge valla haridusvõrgu korrastamiseks ja ümberkorraldamiseks on arutatud mitmetel avalikel kohtumistel, antud eelnõu on valminud erinevate arutelude ja töörühmade tulemuste kokkuvõtetest.

Eelnõu läbib arutelud kõigis valla haridusasutuste hoolekogudes ja õpilasesindustes ning noortevolikogus. Laekunud ettepanekud vaatab üle vallavalitsus ja suunab eelnõu seejärel veebruari alguses volikogu komisjonidesse.

Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu vastuvõtmine otsustatakse 27. veebruari volikogu istungil.

Tagasi üles