Psühholoog tuleb kodule lähemale

LEPM
Copy
Jätkuvad toetused vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonnapsühholoogi palkamiseks.
Jätkuvad toetused vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonnapsühholoogi palkamiseks. Foto: ChatGPT4 / Tomi Saluveer

Selgi aastal jätkuvad toetused vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonnapsühholoogi palkamiseks – ühtekokku on selleks aastaks eraldatud 1,5 miljonit eurot, et pakkuda vaimse tervise teenust omavalitsustes, vahendab sotsiaalministeerium.

Vaimse tervise teenuste toetusega parandatakse omavalitsuste kaudu abi kättesaadavust kodu lähedal, et toetada Eesti elanike vaimset heaolu. Samuti laiendatakse pakutavate teenuste valikut ja mahtu, pakkudes näiteks psühholoogilist nõustamist, loov- ja pereteraapiat või tugigruppe. Palgatoetustest võivad omavalitsused ja esmatasandi tervisekeskused tasuda nende juures töötavate kogukonna psühholoogide palga ja juhendamise kulusid.

Kõrge inflatsioon, Venemaa agressioon Ukrainas ja sellega kaasnenud energiakriis on Eesti elanikkonna vaimset tervist märgatavalt mõjutanud. Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu avaneb uues vahekaardis põhjal on depressioonirisk ligi neljandikul ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal täiskasvanul.

"Kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetamine on sellisel ajal kriitilise tähtsusega," sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Eelmisel aastal kasutasid vaimse tervise teenuse toetust 48 ehk 60 protsenti kohalikest omavalitsustest. Psühholoogi palga- ja juhendamistoetust kasutas 12 kohalikku omavalitsust ja kolm esmatasandi tervisekeskust.

"Inimese jaoks on olulisim esmatasandiabi, mis peab olema kiirelt ja lihtsalt kättesaadav. Seetõttu on mul hea meel, et kohalikud omavalitsused ja tervisekeskused on nõnda aktiivselt meie inimeste toetamisega kaasa tulnud," lisas Riisalo.

Uue muudatusena on käesolevat aastat puudutavas määruses ette nähtud toetuse taotleja omaosalus, mis on vähemalt 30 protsenti toetuse maksimaalsest määrast.

Toetuse taotlusvoor on sel aastal avatud 1. veebruarist. Taotlusvooru viib läbi riigi tugiteenuste keskus.

Tagasi üles