Kahes Võrumaa asulas algavad ulatuslikud veemajandustööd

LEPM
Copy
ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmansi sõnul on tööde lõpp planeeritud 2025. aasta suvel.
ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmansi sõnul on tööde lõpp planeeritud 2025. aasta suvel. Foto: Arved Breidaks

AS Võru Vesi  alustab Võru vallas Võlsi külas ja Antsla vallas Vana-Antsla alevikus mahukate veemajandusprojektide elluviimisega.

Võlsi küla endises suvilapiirkonnas, kus enamus hooneid on tänaseks ümber ehitatud elamuteks, projekteeritakse ja ehitatakse reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele välja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumisvõimalused. Kokku ehitatakse ligemale 2,5 km vee- ja 2,4 km kanalisatsioonitorustikku. Projekti maksumus on 975 940 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus 439 173 eurot ehk 45%. Ettevõtmise eesmärk on lisaks keskkonnahoiule tagada kaasaegne ja kvaliteetne ühisveevärk ja

-kanalisatsioon ligi 170 Võlsi küla elanikule. 2024. aasta kevadeks valib ehitusprojekt, mille põhjal alustatakse suvel ehitustöödega.

Vana-Antslas on eesmärk aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla ja veetöötlusseadmed, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse ja reovesi pumbatakse edaspidi läbi Kobela aleviku Antsla linna reoveepuhastisse. Ettevõtmine on vajalik, et tõsta piirkonna elukvaliteeti ja seeläbi tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, ühtlasi vähendada reostuse ohtu looduskeskkonnale ning tagada nõuetekohane reovee ärajuhtimine ja puhastamine enne loodusesse suunamist. Koostöös vallaga ehitatakse samaaegselt välja Tammiku tänav.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti maksumus on 980 390 eurot, millest KIK-i toetus 441 161,37 eurot ehk samuti 45%. Varasemalt on koostatud aleviku siseste torustike ehitusprojekt ja lähinädalatel alustatakse ehitustöödega.

Ehitustöid teostab mõlemas piirkonnas Wesico Project OÜ ja omanikujärelevalvet teeb Korbovek OÜ. Tööde lõpp on planeeritud 2025. aasta suvel.

Projektide elluviimist toetavad KIK, Võru vald ja Antsla vald.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles