Tuleohutusseadus näeb ette, et kasutada tohib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.
Tuleohutusseadus näeb ette, et kasutada tohib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi. Foto: Arvo Meeks

Päästeamet lükkas ümber meedias leviva info puukütte keelustamise kohta ning kinnitas, et puukütet ei ole ära keelatud ja seda ei ole plaanis ka teha.