Keskkonnaamet tahab rannabaari ehitamise seisata

Tomi Saluveer
, reporter
Copy
Tamula järve ääres algasid rannabaari Playa Võru ehitustööd. Keskkonnaameti hinnangul jääb aga hoone kalda ehituskeeluvööndisse.
Tamula järve ääres algasid rannabaari Playa Võru ehitustööd. Keskkonnaameti hinnangul jääb aga hoone kalda ehituskeeluvööndisse. Foto: Tomi Saluveer

Võru linnas Tamula randa rajatav rannabaar jääb keskkonnaameti esialgse hinnangu kohaselt peaaegu täies ulatuses Tamula kalda ehituskeeluvööndisse. Linnavalitsus peab keskkonnaameti seisukohta eksitavaks.

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepa sõnul alustas amet 20. märtsil haldusmenetlust. «Kavandame ettekirjutust, et peatada ehitustegevus Tamula ranna ehituskeeluvööndis,» lausus Lepp. «Enne võimaliku ettekirjutuse tegemist kuulame ära menetlusosaliste argumendid ja vastuväited, nagu seda näeb ette haldusmenetluse seadus.»

Lepp selgitas, et veekogude kalda kaitseks on kehtestatud inimtegevust suunavad vööndid: piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd. «Nende eesmärk on tagada kaldal asuvate looduskoosluste säilimine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine ning ka rannal vaba liikumise ja sinna juurdepääsu tagamine.»

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles