Maarja Mägi: koolitee ei tohi olla liiga pikk

Copy
Maarja Mägi
Maarja Mägi Foto: Arvo Meeks

Haridus on Valga valla eelarvet aluseks võttes kõige tähtsam valdkond, kuhu suunatakse kõige enam raha. Haridusse läheb tänavu eelarvest 12,5 miljonit, rahastuse pingereas järgmine on sotsiaalvaldkond 4,8 miljoniga ning kolmandal kohal vaba aeg, kultuur ja sport 2,6 miljoniga. Kõik ülejäänud valdkonnad saavad raha juba oluliselt vähem.

Valla haridusstrateegia koostamine oli arengukavas kokku lepitud tegevus, millesse olid kaasatud vallavalitsus, kümned vallas tegutsevad organisatsioonid ja hariduse asjatundjad. Välise eksperdina andis nii praeguse analüüsi koostamisse kui eesmärkide seadmisesse oma panuse Estonian Business School.

Strateegia koosneb kolmest seotud osast: praeguse olukorra analüüs, strateegia ise ja sellest tulenev tegevuskava. Tegemist pole pelgalt kitsa vaatega üldharidusele, vaid selles vaadatakse laiendatult mitmetahulisi õppimisvõimalusi elukaare igas punktis. Keskmes on läbivalt ettevõtlikkust toetav aspekt.

Tagasi üles