Oma tööga on rahul üle poole eestimaalastest

LEPM
Copy
Paljude töötajate hinnangul mõjutab tööheaolu see, kui palju ja millist tähelepanu juht neile pühendab, võimalust teha põnevat tööd ja iseseisvust oma töö korraldamisel.
Paljude töötajate hinnangul mõjutab tööheaolu see, kui palju ja millist tähelepanu juht neile pühendab, võimalust teha põnevat tööd ja iseseisvust oma töö korraldamisel. Foto: Jake Farra

Oma tööga on rahul üle poole Eesti inimestest ja rahulolevamad on need töötajad, kelle organisatsioonis küsitakse tagasisidet, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee läbiviidavast Eesti suurimast, ligi 7000 vastajaga tööturu- ja palgaküsitlusest.

Kevadise tööturu- ja palgaküsitluse tulemused näitavad, et üle poole töötajatest on tööga kas täiesti (11%) või pigem rahul (49% vastanutest). Vaid 4% ei ole üldse rahul. Üldist tööga rahulolu mõjutavad enim emotsionaalne seotus oma tööga, arenguvõimalused ja juhtimiskvaliteet.

Tulemustest ilmneb, et töötajad, kellel on võimalus organisatsioonis tagasisidet jagada, on rohkem rahul kõigi oma tööd mõjutavate teguritega. Näiteks hindavad need inimesed keskmisest kõrgemalt läbisaamist juhiga – 4,1 palli 5st. Nendel, kellelt aga tagasisidet ei küsita, oli see näitaja madalam ehk 3,5 palli. Enim lahknevad vastajate hinnangud tööalase täiendkoolituse pakkumisel. Selgelt on enam motiveeritud töötajad, kellelt tööandja arvamust ootab (keskmiselt 3,32 palli 5 palli skaalal) ja vähem need, kellelt seda ei küsita – 2,3 palli.

Märksõnad

Tagasi üles