Riigipea kuulutas välja trahviühikut ja riigilõivu tõstvad seadused

BNS
Copy
Alar Karis kuulutas välja trahviühikut ja riigilõivu tõstvad seadused.
Alar Karis kuulutas välja trahviühikut ja riigilõivu tõstvad seadused. Foto: Marko Saarm

President Alar Karis andis heakskiidu seadustele, mis puudutavad piloodiõpet, turvaettevõtete tegevust, trahviühiku suurendamist, kergliikurite kasutamist ja kindlustamist, hüvitatavate kindlustussummade piirmäärasid ning riigilõivude suurust.

Lennundusseaduse muutmise seadus võimaldab lennuakadeemiale hakata koolitama oma sertifikaadi all kaitseväe akadeemia kadette. Samuti korrastatakse seaduses volitusnorme, mis reguleerivad kaitselennunduse valdkonda nii, et kaitseväe koosseisus olev kaitselennunduse järelevalvega tegelev üksus saab edaspidi anda välja sertifikaadid, et osutada teenust või müüa toodet, näiteks mehitamata õhusõidukit või selle osi.

Turvategevuse seaduse muutmise seadusega jäetakse seadusest välja need siseturvakorraldajad, kes kasutavad oma vara valvamiseks üksnes tehnilisi vahendeid ja enda töötajaid. Edaspidi ei pea nad vastama turvaettevõtjatega samadele nõuetele, sealhulgas omama eriväljaõpet. Teine muudatus näeb ette, et turvaobjekti valvamisel ja kaitsmisel ning korra pidamisel kasutatava tehnilise vahendi salvestisi peab säilitama ühe kuu. Kuuekuuline säilitamiskohustus on vaid juhul, kui salvestise töötlemisel on tuvastatud süüteotunnustega tegu.

Tagasi üles