Kui mais rõõmustasid mesinikud rekorditelähedase saagi üle ja vaatasid lootusrikkalt kogu meeaastale, siis juunis vähenes mesilaste korje minimaalseks ning on mõnes tarus praegu nii väike, et sellest piisab vaid mesilaste toiduks.