Lõkke tegemisel tuleb järgida ohutusnõudeid

Foto on illustreeriv. FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Seoses ilmade soojenemisega juhib päästeamet tähelepanu sellele, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida ohutusnõudeid, kulu põletamine on kõikjal Eestis aga aastaringselt keelatud.

Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte ja tuleohutuse nõudeid – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas ja omaniku loal.

Lõket tohib teha mittepõlevale pinnasele, lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgima peab ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid.

Lõkke ohutu kaugus hoonetest ja metsast sõltub eelkõige lõkke suurusest. Alla meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 20 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle kolme meetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on tarvis juba kohaliku päästeasutuse nõusolekut.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda. Lõkke saab kustutada veega või summutada näiteks liivaga.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Viimasel kahel nädalal on päästjad saanud üle neljakümne väljakutse maastikupõlengutele. Enamasti saab kulupõleng alguse inimese hooletusest – olgu see siis järelevalveta jäetud lõke või maha visatud kustutamata suitsuots. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud

Grillimisel tuleb meeles pidada, et grill tuleb paigutada tasasele pinnale hoonest vähemalt viie meetri kaugusel. Rõdu on hoone osa ja seal grillida ei tohi!

Täpsemat infot tule tegemise nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 ja päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.

Tagasi üles
Back