Politsei kutsub üles pöörama suuremat tähelepanu laste turvalisusele

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Politsei palub kõikidel inimestel pöörata suuremat tähelepanu laste turvalisusele ja ennetada olukordi, kus lapsed võiksid ohtu sattuda.

«Lastekaitsepäev on hea võimalus seda meelde tuletada, kuid kindlasti peab niisugust hoolimist ja märkamist üles näitama iga päev ja kogu aeg,» ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivspetsialist Pille Luiga.

«Kui lapsed ületavad sõiduteed vales kohas või keelava fooritule ajal, on igal täiskasvanul asjakohane püüda lastega kontakteeruda ja neile selgitada, kui ohtlik see on,» tõi Luiga näite.

«See tähendab muuhulgas, et kui kaupluses märgatakse, kuidas alaealised püüavad osta sigarette või alkoholi või paluvad seda enda eest teha täiskasvanul, ei tohiks sellest mööda vaadata ega seda tähelepanuta jätta. Ka kassajärjekorras seistes tuleks niisugustes olukordades teha müüjale või kassapidajale märkus, kui ta unustab isikut tõendava dokumendi alusel ostja vanust kontrollida,» rõhutas juhtivspetsialist.

Avalikus ruumis ei kujuta selline käitumine tema hinnangul ka ohtu märkusetegijale. «Vastupidi, see näitab valvsust ja tähelepanelikkust ning kodanikuvastutust.»

Tervikuna püsib alaealiste toime pandud kuritegude arv võrreldes eelmise aastaga samal tasemel, kuid väärtegude hulk on pigem kasvanud. Peamised alaealiste kuriteod on vargused ja kehaline väärkohtlemine ning väärteod alkoholi- ja tubakaseaduse, aga ka liiklusseaduse rikkumised.

Arvestades statistikat, peab politsei praegu kõige olulisemateks lastega seotud teemadeks, millele ennetustegevuses erilist tähelepanu pöörata, liiklust, vägivalda, varavastaseid süütegusid ja sõltuvusainete tarvitamist. Toetatakse ja viiakse ellu uppumissurmade ennetamise, tähtsa isikliku dokumendi väärkasutamisega seotud ja interneti ohtudest tulenevaid ennetustegevusi.

Sel aastal viis politsei esmakordselt läbi riikliku teavituskampaania «Sekkumata jätmine tuleb ringiga tagasi» ning alustatud on mitme suurprojekti läbiviimist.

Üks selliseid on kohtinguvägivalla projekt, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust lähisuhtevägivalla ilmingutest, ohtudest ja abi otsimise võimalustest.

Tagasi üles