Mööblitööstus kasvas nii sise- kui välisturul

Valga GOMAB Mööbel AS

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Eesti mööblitööstuse toodangumaht suurenes mullu püsivhindades 14%, seejuures oli kasv suhteliselt sarnane nii sise- kui välisturul. Suuremad mööblitootjad olid AS Standard, AS Bellus Furnitur, Flexa Eesti AS ja Valga GOMAB Mööbel AS, andis teada Anders Abel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonnast.

Olulist rolli mängis konkureerimine välisturgudel. Enam kui kolmveerand toodangust eksporditi ning see on aasta-aastalt suurenenud. Põhiliselt veeti kaupa Põhjamaadesse, kuhu 2011. aastal suundus üle 80% kogu sektori ekspordist.

Mahud kasvasid aastaga kõigi peamiste sihtturgude lõikes. Kiirem oli ekspordi kasv Taani ja Rootsi suunal, vastavalt 30% ja 23%. Suurim eksporditurg oli jätkuvalt Soome, kuhu suundus 42,4% sektori koguekspordist.

2010. aastaga võrreldes suurenes sektoris hõivatute arv ligi 7% võrra, mis oli enam kui kaks korda kiirem töötleva tööstuse keskmisest.

Investeerimisaktiivsus mööblitööstuses suurenes aastaga enam kui kaks korda. Enam kui kaks kolmandikku investeeringutest tehti masinatesse ja seadmetesse.

Tagasi üles