Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö üksuse (CIMIC) ülesanne on tegevused maaomanikega kooskõlastada ja võimalikud probleemid lahendada.
Tagasi üles