Bussiliinide riigihanke võitis ekspertide arvates alapakkumise teinud ettevõte

Senise vedaja AS GoBus pakkumine ei olnud seekord parim.

FOTO: Oliver Matkur.

Täna selgusid Valga maavalitsuse välja kuulutatud avatud hankemenetlusega riigihanke «Avalik liinivedu Valga maakonnaliinide I liinigrupi bussiliinidel» tulemused. Edukaks osutus AS MTG pakkumine.

Valga maavanem kvalifitseeris üldnõuetele vastavaks kõik selle aasta 27. aprilliks laekunud pakkumised. Need laekusid neljalt firmalt: AS SEBE, AS GoBus, AS Mulgi Reisid ja AS MTG.

Riigihanke edukaks tunnistamine toimus pärast Tallinna Tehnikakõrgkoolilt saadud eksperthinnangut kõigi firmade pakkumistele. Hinnang sisaldab liinikilomeetri arvestuslikku kalkulatsiooni, mis arvutab vastavaks kuluks 12,96 kr/km. Eksperdid leidsid seega, et AS MTG puhul on tegemist alapakkumisega.

Vastavalt sellele koostas komisjon aktsiaseltsile täiendavad küsimused. AS MTG kinnitab oma vastuses, et on suuteline teenindama liine pakkumuses esitatud maksumusega kogu hankelepingu perioodi jooksul. Arvestades, et lepinguperioodi jooksul saab maksumust muuta üksnes käesoleva riigihanke hankedokumentidele lisatud lepingus sätestatud korras.

AS MTG pakkumine – liinikilomeetri maksumus 11.08 kr/km – kogus 100 väärtuspunkti, mis oli ka maksimaalne tulemus. AS GoBus pakkumine (liinikilomeetri maksumus 12,94 kr/km) kogus 87,06 väärtuspunkti, AS Mulgi Reisid pakkumine (13,67 kr/km) 78,07 ning AS SEBE oma (14,82 kr/km) 73,26 väärtuspunkti.

Alates 1. jaanuarist 2011 saavad valgamaalased sõita uute bussidega. Nimelt ostab AS MTG vastavalt pakkumusele 36 uut bussi. Nendes seas on 28 bussi Isuzu Citimark ja kaheksa MB Sprinterit. Soetusmaksumus on 27 miljonit krooni.

Riigihange hõlmab sõitjate liinivedu avaliku teenindamise lepingu alusel Valga maakonnas, välja arvatud Otepää ja Hargla piirkond, perioodil 1. jaanuar 2011 kuni 31. detsember 2018. Liinigrupp koosneb 23 liinist, mille eeldatav aastamaht on 1206,7 tuhat liinikilomeetrit.

Vastavalt Riigihangete seadusele ei või hankija nõustumust hankelepingu sõlmimiseks anda enne 14 päeva möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest arvates.

Tagasi üles