Tulevase suurvalla ühinemisleping läheb rahva ette

Valga keskraamatukogu.

FOTO: Arvo Meeks

Valga linna ning nelja valla ühinemislepingu eelnõu on 10.–30. oktoobrini avalikul väljapanekul – kõik huvilised saavad sõna sekka öelda.

Tellijale

Lepinguga on kõigil valgalastel võimalik tutvuda Valga linnavalitsuses, keskraamatukogus ja linna kodulehel. Ka teised neli piirkonnas ühinemisläbirääkimisi pidavat volikogud on vastu võtnud  otsuse lepingu avalikule väljapaneku kohta – et see ikka tulemuslik oleks.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saavad kõik esitada hiljemalt 31. oktoobriks – neid menetleb seejärel ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon.

Tagasi üles