Matusetoetuse saajate ring laieneb

VILJANDI, EESTI,07SEP17 TAVANDIB

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, millega riik toetab matuste korraldamist kõigi lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Matusetoetuse määramine jääb kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Kui kehtiva seaduse kohaselt toetatakse riigieelarvest matuste korraldamist vaid omavalitsuse korraldatavate matuste puhul ning neil füüsilistel isikutel, kelle pered on viimase aasta jooksul saanud toimetulekutoetust, siis edaspidi soovib riik abistada kõikide Eesti elanike matuste korraldamisel.

«Soovime jätta omavalitsustele võimaluse lähtuda matusetoetuse maksmisel perekonna abivajadusest. Seetõttu saab iga omavalitsusüksus ise määrata matusetoetuse tingimused ja otsustada, kas ja kui palju võetakse toetuse määramisel aluseks perekonna majanduslikku olukorda või makstakse seda kõigile ühtmoodi,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Riigieelarvest matuste korraldamiseks eraldatavat raha on võimalik kasutada ka omavalitsuse korraldatavate matuste kulude katmiseks. 2016. aastal maksid matusetoetust kokku 180 omavalitsusüksust 860 700 euro ulatuses.

Eelnõu kohaselt ulatub riigieelarvest omavalitsustele eraldatav matuste korraldamiseks mõeldud summa aastas umbes 3,8 miljoni euroni.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018. aastal.

    Tagasi üles