Otepää jäätmejaam on taas avatud

Otepää jäätmejaam oli alates veebruarist ajutiselt suletud.

FOTO: Maarius Suviste

Otepää jäätmejaam on taas avatud alates 5. märtsist. Jäätmejaama opereerib riigihanke tulemusena Eesti Keskkonnateenused AS.

Seoses riigihankega pidi uus operaator  uuesti taotlema Keskkonnaametist jäätmeluba, seetõttu oli 1. veebruarist 5. märtsini Otepää jäätmejaama töös väike paus. Jäätmejaam on  nüüd taas Kastolatsi teel Otepää.

Jaam teenindab eelkõige Valga maakonna elanikke ja ettevõtteid. Muude maakondade elanikud saavad jäätmeid ära anda ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel.

Ära antavad jäätmekogused registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi.

Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

Jäätmejaama toodud jäätmed peavad olema sorteeritud.

Eraisikutega arveldamine toimub sularahas, ettevõtetega kas sularahas või garantiikirja esitamisel arve alusel.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ning vanarehve.

Kehtestatakse piirangud järgmistele jäätmetele:

    Ohtlikud jäätmed: 60 kg inimese kohta aastas

    Mööbel: kuni 400 kg inimese kohta aastas

Toodud koguste ületamisel toimub nimetatud jäätmete äraandmine ettevõtetele kehtiva hinnakirja alusel.

Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete  ja hindade kohta saab Eesti Keskkonnateenused AS kodulehelt.

Lisaks tegeldakse koostöös MTÜ-ga Taaskasutuskoda kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega.

Oodatud on:

- nõud

- majapidamistarbed

- raamatud

- mänguasjad

- spordivahendid

- valgustid

Kõik toodud esemed peavad olema puhtad, terved ja taaskasutatavad.

Tagasi üles