R, 2.12.2022

Rahvusvaheline ekspedeerimine on enamat kui liikumine punktist A punkti B

BLS
Rahvusvaheline ekspedeerimine on enamat kui liikumine punktist A punkti B
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: BLS

Võib tunduda, et rahvusvahelise ekspedeerimise organiseerimine pole kuigi keeruline – see on ainult kauba kohaletoimetamine punktist A punkti B. Kuid tegelikkuses on see mahukas protsess, mis koosneb paljudest sammudest nagu planeerimine, inimressursi juhtimine, erineva transpordi organiseerimine, reisidokumentide ettevalmistamine ja lahenduste otsimine erinevatele esile tõusvatele probleemidele. Seega kindlasti ei piisa ainult sõidukist ja juhist, et kaup jõuaks edukalt oma sihtpunkti.

Rahvusvahelise ekspedeerimise sammud

Ekspedeerimine koosneb erinevatest faasidest. Mõnikord kannab nende eest hoolt ettevõte ise ning teistel juhtudel aitavad ekspedeerimisega sellele spetsialiseerunud ettevõtted. Nende poolt pakutavad logistikateenused ei aita mitte ainult organiseerida erinevaid kaubaveo faase, vaid tagavad ka, et need oleksid edukad. Mis on need sammud, mis tagavad kaupade eduka transportimise?

Reisimarsruut

Pärast olukorra analüüsimist, kuhu ja millal kaubalaadung peaks jõudma, valitakse kõige optimaalsem marsruut. Kui reisi käigus ilmnevad mingid probleemid või takistused, siis lahendatakse neid telefoni teel. Kui täpne marsruut ja teekonna eesmärk on teada, tuleb hallata hulganisti muid toiminguid nagu näiteks transpordi ja kulleri organiseerimine, vajalike lubade hankimine, reisi ja aja planeerimine, hinnakalkulatsioonid, kulud jne. Kõik, mida sõidukijuht peab tegema, on reisimarsruudi jälgimine, sellest mitte kõrvale kaldumine ja ajakavast kinni pidamine.

Sõiduki ja transpordiliigi valimine

See osa sõltub suurel määral transporditava kauba hulgast ja kliendi vajadustest. Vastavalt veosele valitakse kõige optimaalsem transport, pidades silmas, et kaupade turvalisus on prioriteet. Loomulikult on transpordi valikul ka muid väga olulisi tegureid. Näiteks hind ja kiirus – kui on vaja vedu võimalikult kiiresti organiseerida, siis tõuseb ka selle hind. Hinna määravad enamjaolt kauba omadused. Kui veos on ebastandardne ja vajab spetsiaalseid tingimusi, siis nõuab see ka eritransporti ning loomulikult kaasnevad sellega suuremad kulud. 

Veose transportimine

Kuigi see võib tunduda üsna lihtsa ja tehnilise faasina, siis sageli ilmnevad teekonnal erinevad ettenägematud olukorrad, mis nõuavad kiireid lahendusi või aeg-ajalt isegi improvisatsiooni. Nende olukordade tõttu peab sõidukijuht olema alati mobiili kaudu kättesaadav ning veose liikumist jälgitakse pidevalt. Koroonapandeemia on endaga kaasa toonud ka uusi logistikat puudutavaid nõudeid ja reegleid, muutes veoste transportimise veelgi keerulisemaks.

Toll

Rahvusvahelise ekspedeerimise käigus on suhtlus tolliga vältimatu. Seega on klientidel sageli vaja abi tolli nõutavate dokumentide vormistamisel.

Dokumentide vormistamine

Valdkonnas, mis nõuab mitmeid dokumente, on palju formaalsusi ja seadusenüansse, millest peaks olema teadlik. Esiteks peab hoolt kandma veose transpordilubade eest, mis võivad erineda sõltuvalt sellest, mida transporditakse, lähtekohast ja sihtkohast. Teine kohustus on veose kindlustus. Sõltuvalt sellest, kus vedu aset leiab, võivad olla ka vajalikud impordi- või ekspordideklaratsioonid. Samuti võib toll nõuda lisadokumente kogu marsruudi kohta. Need on ainult põhiformaalsused, sageli on aga vaja palju lisadokumente.

Rahvusvahelise ja kodumaise ekspedeerimise erinevused

Pole raske arvata, et rahvusvaheline ekspedeerimine on palju keerulisem kui riigisisene. Selle põhjus pole ainult palju pikem teekond. Loomulikult on ka sellel oma mõju, kuid see on teiste põhjustega võrreldes väike. Näiteks piiride ületamisel tuleb suhelda tolliga, mis nõuab vajalike dokumentide esitamist. Deklaratsioonid peavad olema täidetud hoolimata sellest, kas kaupu eksporditakse või imporditakse. Lisaks nõuab teistest riikidest läbisõit märkimisväärselt rohkem dokumente ja lubasid. Välismaal viibimine muudab palju keerulisemaks ka peatuste koordineerimise ja ootamatute probleemide lahendamise.

Kas pöörduda vahendajate poole või teha kõike ise?

See on tavaline dilemma veose transportimisel. Loomulikult on ekspedeerimine võimalik ka ilma igasuguse abita, eriti kui sellel alal on piisavalt kogemusi. Kuid isegi sellistel juhtudel pöörduvad ettevõtted või eraisikud sageli logistikaettevõtete poole, kes tagavad sujuva transpordi. Loomulikult on tegu tasulise teenusega, kuid arvestades veoste transportimisega kaasnevat vastutust, ei ole nende teenuste tasud ülemäärased. Samuti tuleks arvestada võimalike ootamatute probleemidega, millega võib silmitsi seista. Sisse ostetud teenuse puhul pole vaja muretseda probleemide lahendamise pärast, sest kogu vastutus on teenusepakkujal. Logistikaettevõtted hoolitsevad praktiliselt kõikide ekspedeerimissammude eest ning kliendil on ainult vaja edastada vajalik info kauba kohta. Tänu sellele saab lisaks aja säästmisele ka vältida suurt stressi.

Kaupade transportimine läbi erinevate riikide hõlmab palju enamat kui transport ainult ühes riigis. See on seotud erinevate seadusenüansside ja dokumentidega. Ekspedeerimine koosneb spetsiifilistest sammudest. Mõned neist teostatakse enne reisi algust, näiteks marsruudi planeerimine ja sobiva sõiduki valimine, veose omaduste hindamine. Olulised sammud on ka näiteks kauba transport ja suhtlus tolliametnikega. Vältimaks pea kõiki kauba transpordiga seonduvaid probleeme, soovitame kasutada professionaalsete logistikaettevõtete teenuseid. Neil on suured kogemused, nad kannavad hoolt kõikide nüansside eest ja näevad ette erinevaid probleeme, mis võivad teekonnal ilmneda. Tänu ekspertide abile on Sinul ainult vaja rahulikult oodata, kuni kaubad jõuavad sihtpunkti B.

Tagasi üles