Küsimus-vastus

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

FOTO: Kunnar Rüsülainen

Mida sisaldab Otepää valla uus arengukava?


Otepää valla kommunikatsioonijuht Monika Otrokova: «Otepää vallavalitsus on alustanud «Otepää valla arengukava aastani 2020» uuendamist. Kavas on kajastatud Otepää valla üldised arengusuundumused ning vallavalitsuse investeeringukava arengukava kehtimise perioodiks.

Seejuures on väga oluline koht kohalike elanike ja ettevõtjate arvamusel. Sellega seoses kutsume kõiki vallaelanikke ja ettevõtjaid tegema oma ettepanekuid arengukava täiendamiseks. Samuti on väga oluline ettevõtjate arvamuste ning arenguvajaduste väljaselgitamine. Palume neil esitada investeeringuobjektid, mille teostamist võiks soodustada valla kaasamine partnerina.

Edastatud andmete põhjal koostatakse ettevõtjate investeeringuobjektide loetelu, mis lisatakse valla arengukavale. Ettepanekuid ootame 12. aprillini e-postile mati@otepaa.ee või Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.»

Tagasi üles