Haigla avab laste ja noorukite tervise keskuse

Valga haigla

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

25.septembril avab Valga haigla koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga laste ja noorukite vaimse tervise kabineti.

 Meeskonnas hakkavad tööle vaimse tervise õde, psühhiaater, lastearst, psühholoog ja sotsiaaltöötaja ning seda toetavad ja koolitavad Tartu ܜlikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna spetsialistid. €"Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu.

"Seda rahastavad Norra toetuste programm "Rahvatervis"€œ, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum"€œ sõnas Valga Haigla ülemõde Anastassia Org. Toetudes Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas, soovib ka Valga Haigla vaimse tervise meeskond pakkuda kohalikele lastele koordineeritud, pere vajadustele vastavat ja elukohalähedast abi.

"Meie ravimeeskonna liikmed teavad, kui oluline on töötada samaaegselt nii lapse, pere kui kogu võrgustikuga. Probleeme tuleb märgata varakult, neid ennetada ja panna abi tõeliselt funktsioneerima. Selle eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon," sõnas Org. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse või nooruki probleem kuulub meditsiini, hariduse, lastekaitse, sotsiaaltöö või õiguskaitse valdkonda.

Vaimse tervise keskuse spetsialistide abile saab toetuda ka siis, kui abivajaja on vaimse tervise probleemide tõttu viibinud uuringutel või haiglaravil ning vajab edasist jälgimist, ravi või psühhoteraapiat. Selline abi aitab ära hoida tervisliku seisundi halvenemist ning toetab laste ja noorte aga ka perede toimetulekut. "€žLoodame kogu vaimse tervise kabinetis tööd alustava piirkondliku meeskonnaga, et nüüdsest paraneb lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavus ja järjepidevus siinsete kohalike elanike jaoks,"€œ täpsustas Anastassia Org.

Kabinet asub Valga Haiglas, II korrusel. Eelregistreerimine vaimse tervise kabinetti toimub läbi haigla registratuuri.

Valga Haigla AS on asutatud 1997. aastal. Suurima tööandjana Valga maakonnas pakub haigla tööd ligi 300-le inimesele, pidevalt töötab haiglas 40 arsti, 160 õendus- ja hooldustöötajat. Haigla ambulatoorsete külastuste arv on 41 000. Viimastel aastatel on haigla ravitegevus laienenud mitmete teenuste osas. 2013. aasta detsembri lõpust laienes haiglale ka kahe piirkonna kiirabiteenus.

Tagasi üles