Kohus ei rahuldanud maavanema protesti

Jaanus Raidal

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tartu halduskohtus otsustas jätta rahuldamata Valga maavanema protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-38 „Vallavanema umbusaldamine“ tühistamiseks.

Vastavalt kohtuasja lahendile esitas Valga maavanem Tartu Halduskohtule 22.08.2014  protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-37 „Volikogu esimehe Jaanus Raidali puhkuse tühistamise korduvkinnitus“ ja Otepää Vallavolikogu otsuse nr 1-4-38 „Vallavanema umbusaldamine“ peale.  Valga maavanem taotles eelnimetatud haldusaktide tühistamist.

Maavanem on leidnud, et Otepää Vallavolikogu  esimehe Jaanus Raidali poolt 10.07.2014 kokku kutsutud volikogul puudus pädevus päevakorda võetud küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks, kuna viibis sellel ajal puhkusel. Kohus aktsepteerib seda, et volikogu 19.06.2014  istungil esitas Jaanus Raidal  avalduse puhkuse katkestamiseks, mida aktsepteeriti ning  Jaanus Raidal sai tööülesandeid  nimetatud kuupäevast  täita ning tööga seonduvat asjaajamist ei ole kellelegi üle antud. Asja materjalide kohaselt  kutsus Otepää Vallavolikogu  esimees Jaanus Raidal  Otepää Vallavolikogu istungi kokku 10.07.2014. Istungi kutse koos materjalidega edastati volikogu liikmetele 03.07.2014 ning korduv kutse 04.07.2014. Volikogu istungi  kokkukutsumisel on järgitud Otepää valla põhimääruse sätteid ja KOKS tulenevaid sätteid. Kohus  leidis, et  Otepää Vallavolikogu  esimehe Jaanus Raidali poolt 10.07.2014 kokku kutsutud volikogu oli pädev   päevakorda  võetud küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks.

„Mul on hea meel, et meil on olemas kohtuinstitutsioon, kes aitab õiglust jalule seada, samas on kurb, et maavalitsus sekkus jõhkralt omavalitsuse autonoomiasse, tekitades negatiivse kuvandi Otepää kohta,“ ütles Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Raidal. „Otepää vald on käitunud seaduskuulekalt ja Otepää vallas tegutseb laiapõhjaline vallavalitsus. Otepää areng on käivitunud, tunnustan kõiki volinikke kui ka vallavalitsuse töötajaid, kes ei lasknud ennast häirida sellest mõttetust kohtuvaidlusest, mis oli tekitatud Valga maavanema poolt.“

Tagasi üles