Võitlus salakaubandusega muutub keerulisemaks

Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm

FOTO: Postimees/Scanpix

Eesti Maksumaksjate Liit ning Maksu- ja tolliamet (MTA) korraldavad teisipäeval, 6. oktoobril Valgamaa kutseõppekeskuses ümarlaua, kus salakaubandust tõkestavate ametkondade ning ettevõtjate esindajad keskenduvad salaturgu kujundavatele teguritele, nagu aktsiisipoliitika, tarbijate hoiakud ja koostöö salakaubanduse tõkestamisel.

«Salakaubandus ei ole ainult maksu- ja tolliameti või politsei- ja piirivalveameti probleem, selle negatiivset mõju konkurentsivõimele tunnetavad Eesti ettevõtjad saamata tulu näol iga päev. Lisategurid piiriäärsetel aladel on Euroopa Liidu sisene legaalne piirikaubandus, mida toetavad olulised aktsiisierinevused. Parem koostöö ja teadlikkus aitavad salaturu survele vastu astuda,» ütles Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis.

«Viimastel aastatel oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi idapiiri ületava salakauba tõkestamisel, mida iseloomustab ka varimajanduse osakaalu vähenemine. Järgmised sammud võitluses salakaubandusega on tingimata keerulisemad, kuna peame suunama tähelepanu salakauba nõudluse vähendamisele. Et muuta salakauba tarbimine võimalikult keeruliseks, loodame heale koostööle omavalitsuste ja ettevõtjatega,» ütles MTA peadirektor Marek Helm.

Neljandat korda toimuval aktsiisikaupade salaturu teemalisel ümarlaual räägib Lehis, miks salakaubandus on tulus äri. MTA tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu annab ülevaate salasigarettide vastase võitluse tulemustest viimastel aastatel. Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tutvustab trende salaalkoholi ja salasigarettide turul.

Valga linnapea Kalev Härk räägib sellest, kuidas riigipiir linnas mõjutab Valga elanikke ja kaubandust. Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm annab ülevaate salakaubanduse realiteetidest välispiiril ning Armands Abolins Läti kriminaalpolitseist räägib koostööst piiriülese salakaubanduse tõkestamisel. Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Leetma tutvustab salakaubanduse mõju ettevõtjale.

Ümarlaua kaaskorraldaja on Valga linn.

Tagasi üles