Keskkonnamet lubas küttida täiendavalt kuus hunti

Hunt. foto on illustreeriv.

FOTO: Ene Mägi

Keskkonnaamet lubas Hiiu-, Lääne-Harju- ja Võrumaal iga maakonnas küttida sel hooajal täiendavalt kaks hunti.

Küttimismahu suurendamine on seotud limiidi ammendumisega mitmes paigas ning lisandunud teabega hundi leviku ja arvukuse kohta, teatas keskkonnaameti pressiesindaja reedel BNS-ile.

Jahimehed on käimasoleval hooajal küttinud 89 hunti kellest 86 lasti limiidi raames ja kolm erilubade alusel. Koos täiendava limiidiga on nüüd küttimismaht kokku 112 isendit ja seega saavad jahimehed käimasoleval hooajal küttida veel 26 looma.

"Jahimehed on kohusetundlikult esitanud andmeid huntide jälgede vaatluste kohta, mis on aluseks täiendava küttimislimiidi määramisel," ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. "Hundi ohjamise üks peamine eesmärk on vähendada kiskjakahjustusi, suunates jahti just kahjustuste piirkondadesse. Samas soovime tagada mandri-Eestis alanud aastaks keskmiselt 20 hundi pesakonna olemasolu ja populatsiooni võimalikult ühtlase jaotumuse sobilike elupaikade vahel."

Mullu murdsid hundid kokku 908 lammast, 17 kodukitse ja kümme veist, enim kahjusid oli Rapla-, Saare- ja Võrumaal. Kahjud puudusid Ida-Virumaal, Jõgeva- ja Läänemaal.

Küttimismahtude määramisel ja ohjamisalade jaotusel on aluseks keskkonnaagentuuri esitatud hundi küttimisettepanek ning keskkonnaameti andmed hundi tekitatud kahjustustest. Lisaks on arvestatud maakondlike jahindusnõukogude ettepanekuid küttimise korraldamise osas.

"Soovitame küttida noorhunte, kes tõenäoliselt ründavad sagedamini lambaid. Hundikarja juhtpaar, kelleks on möödunud aasta kutsikate vanemad, tuleks küttimata jätta, et tagada karja parem funktsioneerimine ning hoida selle liikmed tõenäolisemalt eemale koduloomadest,“ lausus Rakko.

Möödunud aasta jahihooajal kütiti Eestis 114 hunti lubatud 117-st.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini, Hiiu- ja Saare maakondades kuni 31. märtsini.

Tagasi üles